18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

Skånska kommuner – föregångare i omställningen till det fossilfria

Skånska kommuner är föregångare i Sverige i att ställa om till fossilbränslefritt. Redan år 2009 skapades uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 vilket bidragit till att Skåne ligger i framkant. Mångfalden av kommuner som arbetar med att bli fossilbränslefria – från landsbygdskommuner till storstadskommuner – är en styrka och visar att alla kan.

– Det är glädjande att se så många skånska kommuner som bestämt sig för att bli fossilbränslefria och vill vara föregångare. Vi vill visa att det går och när vi gör det tillsammans blir vi starkare, säger projektledare Eric Eliasson.

Fordonsflottan har stått i fokus

Det är fordonsflottan som har stått i fokus under 2019. Flertalet kommuner arbetar för en elektrifierad fordonspark och med att få upp laddstolpar. Många kommuner byter från diesel till det biobaserade dieseldrivmedlet HVO100. Många kommuner har genomfört resevaneundersökningar som lett till förbättrad överblick över kommunens resor. Ett annat återkommande tema under 2019 är klimatsmarta kortare resor.

Här hittar du rapporten, samt verktyg och inspiration för att göra din organisation fossilbränslefri.

Tre projekt som samlar 18 av Skånes kommuner mot fossilbränslefrihet

Rapporten är delvis en fortsättning på succéprojektet Fossilbränslefria kommuner som bland annat ledde till en minskning av fossil energianvändning med motsvarande 6,4 miljoner liter diesel på två år, vilket motsvarar 100 000 resor med dieselbil Malmö-Stockholm, tur och retur!

Detta inspirerade till nya projekt för fler kommuner. Nu är de sammanlagt 18 som arbetar för en fossilbränslefri kommun.

Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 och de av Energimyndigheten finansierade projekten Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner i 100 % fossilbränslefritt Skåne samt Fossilbränslefria uppstartskommuner. Rapporten redovisar statistik från de olika kommunerna för el, drivmedel, uppvärmning, transporter, flygresor och CO2 -utsläpp. Projekten drivs av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Kommunerna som deltar är: Eslövs kommun, Helsingborg stad, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstad kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Osby kommun, Sjöbo kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun, Ystad kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun och Östra Göinge kommun.

Publicerad:

Skriv en kommentar