Nyheter

Klimattips vid värmebölja

Kommunförbundet Skåne

Med ett förändrat klimat får vi räkna med både stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Vi påverkas olika mycket när värmen slår till. För att risken för hälsoproblem ska öka i ett land som Sverige, där det inte är så varmt i vanliga fall, räcker det att temperaturen når 26 grader.

Green Mobility – Hur växlar vi upp omställningen?

Kommunförbundet Skåne

Under den tredje dagen av Nordic Clean Energy Week var det dags för Arena: Green Mobility, där Kommunförbundet Skåne i samarbete med Region Skåne arrangerade dagens första event ”Accelerating the deployment of clean fuels”. Under dagen samlades ledande röster för att diskutera gröna färdmedel, fossilfria bränslen och hur en på olika nivåer kan påskynda övergången till grön mobilitet.

Publicerad: 24 maj, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Mitt Europa 2018 – Vad gör EU för Skånes kommuner?

Kommunförbundet Skåne

Den 3 maj öppnade Kommunförbundet Skåne dörrarna för besökare till eventet Mitt Europa 2018. Syftet med dagen var att lyfta och visa hur EU:s investeringar gör nytta på lokal nivå genom att ge besökarna konkreta exempel på hur EU skapar utvecklingsmöjligheter i deras närområde.

Publicerad: 9 maj, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer

Fyllda dagar med digitalisering i fokus när IT-cheferna besöker Bryssel

Kommunförbundet Skåne

Den 10–11 april var Kommunförbundet Skånes nätverk för IT-chefer i Skånes kommuner på besök i Bryssel. Under två dagar följde nätverket ett specialdesignat program om digitalisering hos Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Under dagarna ingick bland annat ett besök hos kommissionär Andrus Ansips kabinett, samt möjligheten att utforska framtida finansieringsmöjligheter och att knyta nya internationella kontakter.

Publicerad: 23 april, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer

Hur digitaliserad är din kommun?

Kommunförbundet Skåne

Digitalisering och digital transformation är något som pågår i alla delar av samhället. Den offentliga sektorn, privata företag och enskilda individer håller alla på att fundamentalt förändra sitt beteende med anledning av den digitala revolutionen. Den digitala transformationen är ständigt pågående och den påverkar dig, din kommun och region på ett genomgripande sätt. Kommunförbundet Skåne erbjuder Skånes kommuner att utföra en digital transformationsanalys.

Publicerad: 8 mars, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer