Nyheter

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Kommunförbundet Skåne

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Kommunförbundet Skåne

Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Den 8 oktober arrangeras konferensen Fokus Skolnärvaro.

Publicerad: 27 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

Kommunförbundet Skåne

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Publicerad: 23 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Kommunförbundet Skåne

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Genom kravställande och samordnad uppföljning skapas även bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet. I Skåne görs gemensamma upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal.

Publicerad: 19 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer