Nyheter

Genomförande och utvärdering av förbundsmötet 2017

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 10 februari 2017 att årets förbundsmöte skulle genomföras i digital form för första gången. Det digitala förbundsmötet genomfördes den 2 juni och genomförandet möjliggjorde att förbundsmötets 200 ordinarie ombud kunde följa och delta i mötet via en videolänk och ett digitalt beslutsfattningssystem samtidigt som de 200 ersättarna kunde följa mötet via videolänk.

Idéskrift ”Är vi redo för en samhällsomvandling?”

Samhällsutveckling

Den 20 juni presenterades IQ Samhällsbyggnads idéskrift som har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott. Det är en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera och för att bättre förstå utmaningarna inom sektorn. Kommunförbundet Skåne finns med i omvärlds- och framtidsutskottet.

Skånes Energiting – med det senaste inom förnybar energi, energieffektivisering och Skånes väg mot fossilfrihet.

Energikontoret Skåne

Den 13 juni anordnades Skånes Energiting på Malmö arena. Mötena stod i fokus, där deltagarna bidrog med kunskap om den senaste utvecklingen, knöt nya kontakter och delade med sig av sina idéer och visioner. Med arenor och utställare från energi- och klimatområdet, inspirerade och gav Skånes Energiting verktyg till förändring.

Publicerad: 21 juni, 2017Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Vi söker processledare för Teknikcollege Skåne

Kommunförbundet Skåne

Då ordinarie processledare kommer att vara tjänstledig söker Kommunförbundet Skåne en driven person att jobba med Teknikcollege Skåne. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel där företag, utbildningsanordnare och kommuner samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten hos tekniskt inriktade utbildningar. Bakom konceptet står parterna inom svensk industri. Teknikcollege Skåne är en av landets starkaste regionala plattformar för samverkan mellan industrin, utbildningsanordnare och kommuner.

Publicerad: 16 juni, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

Energikontoret Skåne

Vinnarna av Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris presenterades på Skånes Energiting i Malmö den 13 juni. Skåne Solar Award går till Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och Skånes vindkraftspris går till forskarna Martin Green och Jens Rydell!

Vi söker vikarie för vår EU-samordnare

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne driver ett offensivt arbete inom EU-frågor på lokalt och regionalt plan med målet att stötta och främja kommunernas EU-arbete. Vi bedriver verksamhet i Skåne och har ett eget kontor i Bryssel. EU-funktionen består av två tjänster, varav en huvudsakligen utgår från vårt kontor i Bryssel och en tjänst utgår från vårt kontor i Lund och innebär i huvudsak att arbetsuppgifter förläggs i Skåne.

Till den Skånebaserade tjänsten söker vi nu en vikarie i samband med föräldraledighet.

Publicerad: 15 juni, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Optimeringsnätverket besökte Örkelljunga

Energikontoret Skåne

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter träffades den 1 juni i Örkelljunga. Nätverket riktar in sig till de med driftansvar inom kommunal förvaltning och som vill träffa andra likasinnade för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket. Vi hade en givande dag med temat ventilation.

Publicerad: 15 juni, 2017Sidansvarig: Per Persson

Läs mer