Nyheter

Vad är nyttan med EU-finansiering?

EU och internationellt

Henrik Blomberg som är programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna, menar att det finns åtta saker som är positiva för regionerna gällande EU-finansiering: Regionen blir en viktig spelplan; Länen ingår i ett större sammanhang; EU-pengarna fungerar som startgas och riskdelare; Möjligheter till lika konkurrens mellan Europas regioner; Möjligheter till internationell samverkan; Gemensamma insatser för att påverka samhällsutmaningarna; Makt på rätt nivå; Det finns en tanke om fred

Publicerad: 9 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

2019:s CEF transport har nu publicerats

EU och internationellt

Utlysningen inom CEF transport 2019 har nu publicerats och öppnar för ansökningar i januari. Prioriteringar för CEF 2019 ligger på att förebygga flaskhalsar och bekämpa buller kopplat till järnvägen. I samband med att utlysningen öppnar kommer en virtuell informationsdag anordnas den 17 januari.

Publicerad: 8 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

18-månadersprogrammet för Rådet är nu publicerat

EU och internationellt

Rumänien, Finland och Kroatien är de länder som under den kommande 18-månadersperiod (med start 1 januari 2019) innehar presidentskapet under vardera 6 månader. Enligt programmet är prioriteringarna för perioden: ekonomisk tillväxt; unionens gemensamma värden; hållbar tillväxt; starkare yttre handlingsförmåga; och säkerhet.

Publicerad: 7 januari, 2019Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer