Nyheter

Missa inte SKL:s på gång i EU hösten 2018

EU och internationellt

SKL har nu släppt höstens upplaga av På Gång i EU 2018, där ni kan läsa om förslaget för den nya långtidsbudgeten, EU:s framtid, regional utveckling och samarbete och SKL:s prioriterade frågor under 2018 för att nämna några områden som den berör.

Publicerad: 11 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Hur skapar vi inkluderande arbetsplatser för att attrahera och behålla personal?

Lärande, arbetsliv och integration

I fredags träffades chefer och strateger inom Vård- och omsorgscollege Skåne för att diskutera denna fråga, under ledning av Edna Eriksson. Edna är utbildare och föreläsare i frågor som rör mångfald och jämställdhet, och i sin föreläsning argumenterade hon för att mångfald inte kan säkerställas genom att anställa människor med olika etnisk härkomst, kön, eller olika funktionsvariationer.

Publicerad: 9 oktober, 2018Sidansvarig: Kristin Sjöholm

Läs mer

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Lärande, arbetsliv och integration

Den här konferensen vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Konferensen syftar till att lyfta fram, synliggöra och hämta kraft från förskollärares, lärares och skolledares expertis. Konferensen ska vara en regional mötesplats och bygger på bidrag från professionen.

Publicerad: 8 oktober, 2018Sidansvarig: Jan-Åke Johansson

Läs mer

Interreg South och Svenska Institutets östersjösamverkan har utlysningar ute!

EU och internationellt

Interreg South Baltic har nu en pågående utlysning med deadline den 18 december 2018. Utlysningen fokuserar på grön teknik för hållbar utveckling, hållbar utveckling inom transport och infrastruktur, hållbar utveckling för kompetens och arbetsmarknad och kapacitetsuppbyggnad för internationell samverkan. Svenska Institutet (SI) har likaså en utlysning med fokus på samverkan inom östersjöregionen.

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer

Transportseminarium med fokus på ÖKS-projekt

EU och internationellt

Den 28 september höll vi här på kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på hur man söker transportpengar med hjälp av programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Seminariet innehöll tre presentationer av Juliane Thorin som är projektledare för SMaRT, Anna Thormann Boesen som jobbar som programchef på Gate 21 och Sofie Håkansson som är projektrådgivare på Interreg ÖKS.

Publicerad: 3 oktober, 2018Sidansvarig: Hanna Carlsson

Läs mer