Nyheter

Extrainsatt förbundsmöte 2 oktober

Kommunförbundet Skåne

Utifrån behoven av att göra förändringar i nuvarande stadgar har Kommunförbundet Skåne kallat 211 ombud till ett extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020. Förhoppningarna är att få igenom de stadgeändringar som behövs och krävs för att Kommunförbundet Skåne ska vara en relevant och tydlig medlemsorganisation åt de skånska kommunerna.

Publicerad: 11 augusti, 2020Sidansvarig: Evelina Johansson

Läs mer

Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

Kommunförbundet Skåne

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Publicerad: 7 maj, 2020Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Kommunförbundet Skåne

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer