Nyheter

Seminarium: Hållbara beslut för fastigheten

Energikontoret Skåne

Energieffektivisering, rådgivning, renoveringar, rätt materialval, ändra tankesätten...det var mycket som togs upp under "Hållbara beslut för fastigheten" som arrangerades den 7 november. Dit tog sig engagerade människor som var intresserade av att veta mer hur de kan göra hållbara val till sina fastigheter. Tack till alla deltagande.

FN-organet UNOPS öppnar nytt globalt innovationscenter i Lund

EU och internationellt

Den 21 oktober inrättades ett nytt globalt innovationscenter i Lund av FN-organet UNOPS (United Nations Office for Project Services). Centret är tänkt att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och således till Agenda 2030. Innovationscentret i Lund är ett av 17 kommande globala innovationscenter under UNOPS regi.

Publicerad: 7 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer

Delta i samråd för sysselsättning och socialpolitik (ESF)

EU och internationellt

Mellan den 14 oktober 2019 och den 6 januari 2020 önskar EU-kommissionen ta del av allmänhetens och olika aktörers synpunkter på EU:s insatser för att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Detta görs genom ett samråd för sysselsättning och socialpolitik. Via samrådet hoppas man kunna identifiera och utvärdera vilket stöd från den Europeiska socialfonden som varit mest effektivt, såväl som hur EU-kommissionen kan förbättra stödet från fonden i framtiden.

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Ellinor Ekholm

Läs mer