Nyheter

Diskussionsunderlag om framtidens EU

EU och internationellt

Vitboken och de fem diskussionsunderlagen är tänkt att skapa en debatt med offentligheten, intressenter, Europaparlamentet och Europeiska unionens och att dessa diskussioner ska ligga till grund för den kommande debatten om EU:s framtid.

Publicerad: 3 juli, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skånekommunerna byter telefoni-operatör

Kommunförbundet Skåne

Skånekommunerna upphandlar gemensamt operatör för telefoni och i den upphandling som pågår har, enligt anbudsutvärderingen, Telia Sonera AB lämnat det bästa anbudet och Skånekommunerna har därför beslutat att tilldela avtalet till Telia.

Publicerad: 28 juni, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer