Nyheter

Besök Fehmarnbelt Days 2018 i Malmö

EU och internationellt

I år kommer Fehmarnbelt Days till Malmö! Den 28–29 maj har intressenter inom regionala utvecklingsfrågor kring Fehmarn Bält möjlighet att träffas på en tvådagarskonferens för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidens förbindelser i området.

Publicerad: 23 februari, 2018Sidansvarig: Karin Berg

Läs mer

Informellt toppmöte om EU:s nya långtidsbudget

EU och internationellt

Imorgon hålls ett informellt toppmöte med samtliga stats- och regeringschefer i EU, där bland annat de politiska prioriteringarna för den fleråriga budgetramen efter 2020 ska diskuteras. Den nya budgeten står inför stora utmaningar, och förhandlingarna förväntas bli hårda. Inför toppmötet har EU-kommissionen presenterat tre scenarier för den framtida sammanhållningspolitiken.

Publicerad: 22 februari, 2018Sidansvarig: Karin Berg

Läs mer

”Migrants don’t fall from the sky”

EU och internationellt

Varför väljer människor att migrera? Den 19 februari höll Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) en workshop på Lunds Stadshall som handlade om den bakomliggande orsaken till migration. Den lokala nivån stod i fokus och workshopen öppnade upp för hur lokala auktoriteter kan samarbeta inom ICLD:s Kommunala Partnerskap.

Publicerad: 22 februari, 2018Sidansvarig: Karin Berg

Läs mer

UIA söker innovativa urbana lösningar

EU och internationellt

Sekretariatet för sektorsprogrammet Urban Innovative Actions böjd i början av februari in till ett ansökningsseminarium inför den tredje utlysningens deadline den 30 mars. På seminariet underströks vikten av innovation i samtliga ansökningar. Dessutom presenterades en tidsram och tillhörande ämnen inför den fjärde utlysningen som öppnar senare i år.

Publicerad: 20 februari, 2018Sidansvarig: Karin Berg

Läs mer