Nyheter

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Samhällsutveckling

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

Publicerad: 17 april, 2019Sidansvarig: Marja Boström

Läs mer

Forskning i korthet 2019: Tema – Barns delaktighet

Lärande, arbetsliv och integration

Forskning i korthet 2019 har teman Barns delaktighet i skolans och förskolans utveckling. Serien består av tre kapitlen som fokuserar på förskola, skola och fritids samt praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan forskare, lärare och barnen. Under våren och hösten 2019 kommer vi att publicera en försmak av varje kapitel som ett blogginlägg. Hela serien kommer ut hösten 2019.

Projektledare med upphandlings- och miljökompetens till Energikontoret Skåne

Kommunförbundet Skåne

Energikontoret Skåne är en regional aktör som arbetar inom Energi- och klimatområdet. Vi söker nu en projektledare med kompetens inom upphandling och miljöfrågor till ett spännande projekt. Projektet syftar till att utveckla metoder, öka kunskapen och kapaciteten samt att integrera energi- och klimataspekter i den offentliga upphandlingen i Skåne. Inom projektet ska vi framarbeta nya metoder och arbetssätt för att göra offentlig upphandling till ett strategiskt miljöverktyg.

Publicerad: 11 april, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer