Nyheter

SKR:s prioriterade EU-frågor för 2020

EU och internationellt

Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar årligen fram ett antal frågor som ses som specifikt viktiga för svenska kommuner och regioner. För 2020 så har SKR:s styrelse tagit fram nio frågor som förbundet ska driva under året. För 2020 så lyfts bland annat att ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, ett klimatneutralt EU 2050, mobilitet och infrastruktur och Sammanhållningspolitiken 2021-2027 som prioriterade frågor.

Publicerad: 21 januari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer