Nyheter

Stärk arbetet med Agenda 2030 genom Kommunala Partnerskap

EU och internationellt

Dags att ansöka om Kommunalt Partnerskap. Kommunala partnerskap är en Sida finansierad samarbetsform där en kommun eller region i Sverige identifierar en liknande utmaning tillsammans med en motsvarighet i något av de 19 möjliga samarbetsländerna. Fram till den 15 mars är ansökningsomgången öppen.

Publicerad: 19 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Fokus Hjälpmedel en viktig mötesplats för Skånes förskrivare

Kommunförbundet Skåne

Den 11 och 12 mars arrangeras tvådagarsmässan Fokus Hjälpmedel på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Mässan skapar möjlighet till direktkontakt och dialog med hjälpmedelsleverantörer och är en viktig mötesplats för Skånes förskrivare. Under två dagar varvas aktuella seminarier med relevanta workshops. I leverantörsutställningen finns leverantörer, tillverkare och innovatörer inom hjälpmedelssektorn.

Publicerad: 19 februari, 2020Sidansvarig: Mats Renard

Läs mer

Visuell styrning, aktivitet för de skånska nätverksföretagen

Energikontoret Skåne

Med handledning och eget arbete ska de skånska nätverksföretagen genom "Visuell styrning" fortsätta energieffektivisera sina verksamheter. Detta är ett steg i projektet EENET där företagen genom visualiserade analyser identifierar normalläget i sin energianvändning för få en bättre överblick av sin verksamhet samt underlätta uppföljningen av genomförda och framtida åtgärder.

Publicerad: 11 februari, 2020Sidansvarig: Per Persson

Läs mer

Regionalt ledarskap och samarbete under Välfärdskonferensen andra dag

Kommunförbundet Skåne

Välfärdskonferensens andra dag inleddes med ett panelsamtal med skånetema. Två kommunchefer och två kommunstyrelseordföranden stod på scen för att diskutera framtidens samverkan, det regionala ledarskapet och kommunernas ansvar i Skånes regionala utveckling. Dessutom var tre ministrar på plats för att prata om deras respektive områden.

Publicerad: 7 februari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

SKR:s Internationella dag 2020

EU och internationellt

Kommunförbundet Skåne deltog vid SKR:s Internationella dag den 29 januari tillsammans med lokala och regionala företrädare från hela Sverige. Fokus för dagen var Agenda 2030 men även frågor som internationalisering, demokratiutveckling och EU:s kommande programperiod lyftes.

Publicerad: 5 februari, 2020Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer