Nyheter

EU vill belysa mervärdet med unionen

EU och internationellt

Efter ett initiativ av nio medlemsstater söker nu projektet Let the stars shine, där de söker goda exempel för mervärdet av EU. Detta kan exempelvis vara projekt som möjliggjorts med finansiering via EU-fonder. Målet med projektet är

Publicerad: 21 september, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne anordnade seminarium om gränsöverskridande samarbete

EU och internationellt

Den 11 september arrangerade Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne ett seminarium om gränsöverskridande samverkan, där EU:s Interregprogram låg i fokus. Maria Eriksson från Näringsdepartementet presenterade de gränsöverskridande möjligheterna genom Interreg-programmen, och poängterade den

Publicerad: 19 september, 2017Sidansvarig: Nils Hermansson

Läs mer

Välkommen på Torksafari 10 oktober

Energikontoret Skåne

Vill du träffa andra företag som är intresserade av att hitta ett tydligare förhållningssätt till energi? Vill du få inspiration av företag som kommit långt i sitt energiarbete? Då är Energikontoret Skånes seminarier rätt för dig! Här får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Publicerad: 18 september, 2017

Läs mer