Nyheter

Internationellt intresse för Skånes jämställdhetsarbete

Hälsa och social välfärd

Den 13 juni kom en grupp kinesiska forskare på besök hos Kommunförbundet Skåne för att ta del av hur Skåne arbetar med jämställdhet. Linda Leveau, samordnare för likarättsfrågor, och Ingela Sjöberg, strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, tog emot gruppen med stor entusiasm. Ett studiebesök som verkar givit god effekt och inspiration för forskarna.

Publicerad: 15 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kinesiskt studiebesök till Kommunförbundet Skåne – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Hälsa och social välfärd

Den 13 juni välkomnar Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår ute i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en textbok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Publicerad: 12 juni, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Med målgruppen i centrum

Hälsa och social välfärd

Den 4:e maj hölls det sista tillfället i utbildningen i användardriven innovation och tjänstedesign i Medborgarhuset i Eslöv. Användardriven innovation och tjänstedesign är en arbetsmetod i förändringsarbeten och går ut på att involvera målgruppen i förändringsprocessen. En grupp deltagare i BOSS har nu gått färdigt utbildningen.

Publicerad: 29 maj, 2018Sidansvarig: Matilda Hjalmar

Läs mer

Uppstart av nätverk för EU-ekonomer!

EU och internationellt

Igår hade Nätverk för EU-ekonomer sitt första möte! Uppstarten av nätverket är ett initiativ från Kommunförbundet Skåne om att driva ett nytt nätverk för ekonomer som jobbar med EU-finansierade projekt i Skånes kommuner. För första gången samlades nätverket för att lära känna varandra, nätverka och identifiera nätverkets funktion.