Nyheter från KFSK

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet sammanträder en gång om året i Bryssel som en del av Kommunförbundet Skånes EU- verksamhet. I år utgick programmet ifrån de, av styrelsen beslutade, prioriterade områden under 2019: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation.

Vindkraft till havs och regional näringslivsutveckling – tre filmer

Under vintern 2018-2019 så har Skånes vindkraftsakademi/Energikontoret Skåne tillsammans med OffshoreVäst/RISE arrangerat tre seminarier med olika tongivande personer om vindkraft till havs och den lokala och regionala hamn- och näringslivsutveckling som följer. Vi börjar resan i Storbritannien, vid Kentish Flats öster om London, fortsätter via Arkona, en ny tysk vindkraftspark mellan Rügen och Bornholm som invigs nu i april 2019 för att slutligen landa i framtiden och Landskrona. Dessa havsbaserade vindkraftsparker ger inte bara stabil förnybar energi, de är också miljardinvesteringar som ger ringar på vattnet i form av tillväxt och jobb! Ni som inte var på plats kan se samtalen här som alla filmades.

Publicerad: 24 mars, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer

Politikerdialog 23 april

Mottagandet av asylsökande och nyanlända – våra olika uppdrag och gemensamma ansvar

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Den 16 mars 2019 hölls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola. 150 stycken anmälda lärare och annan skolpersonal från skolor i Skåne och övriga Sverige mötes för att diskutera utvecklingen av skolan.

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Ett jämställt Skåne firar två år

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. Hittills har 82 organisationer anslutit sig.

Publicerad: 8 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Politiker, tjänstepersoner, medarbetare och barnrättsstrateger från offentliga och idéburen sektor deltog den 26 februari på en utbildningsdag med fokus på Barnkonventionen som blir svensk lag. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Charlotte Palmstierna, Huvudsekreterare Barnkonventionsutredningen, var några av dagens talare.

Publicerad: 28 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer