Nyheter från KFSK

Kollegialt lärande framgångsfaktor vid rekrytering av rektorer

Rekrytering av rektorer är en utmaning för många kommuner i Skåne. Sedan 2017 har FoU Skola arbetat med rektorsnätverk för att ge rektorer utökade förutsättningar att utföra sin roll på en vetenskaplig grund. Kommuner som deltar i nätverket kan nu se att deltagandet i nätverket ger dem bättre förutsättningar vid rekrytering av rektorer.

Publicerad: 10 december, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Den 6 december träffades styrelsen för årets sista styrelsemöte. Bland annat diskuterades medlemsdialog och översyn av förbundet, avyttring av ägardel i Business Region Skåne och Regional utvecklingsstrategi. Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019.

Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg

I projektet DigiLitt.kom har nio sydsvenska kommuner arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar inför den fortsatta vägen framåt. Konferensen kommer att lyfta hur kommuner kan arbeta på varierade sätt för att nå ett gemensamt mål.

Publicerad: 3 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Delaktighet i skolans och förskolans utveckling utifrån barns perspektiv

Årets Forskning i korthet består av tre kapitel som belyser olika aspekter av delaktighet och barns perspektiv. Kristina Westlund, lektor i Malmö stad, fokuserar på förskolebarn. Helene Elvstrands, forskare vid Linköpings universitet, kapitel handlar om skola och fritidshem. Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, kopplar demokratifrågor i skola och förskola med digitalisering.

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Elena Zukauskaite

Läs mer

Europeiskt samarbete inom integrationsområdet

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för kommunala chefer och strateger som är intresserade av fördjupning, nätverkande och inspiration inom integration och kompetensförsörjningsfrågor. Den 22 november fick drygt 80 deltagare veta mer om europeisk samverkan och EU-finansiering.

Publicerad: 27 november, 2019

Läs mer

Skåne visar vägen i barnrättsarbetet

Barnkonventionen fyllde 30 år den 20 november och blir svensk lag 1 januari 2020. I Skåne har vi sedan 2011 arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter och utbildat mer än 300 barnrättsstrateger. Detta uppmärksammade vi på Kommunförbundet Skåne, tillsammans med Barnrättsforum Skåne, genom att bjuda in till en konferens i barnrättens anda.

Publicerad: 22 november, 2019

Läs mer

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Publicerad: 18 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer