Nyheter från KFSK

Vi söker regional processledare inom Vård- och omsorgscollege i Skåne

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Merparten av Skånes kommuner är anslutna till VO-College och fler är på väg in. Region Skåne, privata vårdgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och Malmö Universitet ingår också i samverkan. I Skåne finns 8 lokala VO-College som alla finns representerade i den regionala styrgruppen för VO-College.

Publicerad: 28 september, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer

Debattartikel: Kapacitetsbristen i Skåne måste lösas snabbt, läget är akut

Kommunförbundet Skåne sände den 26 september en skrivelse till Energiminister Anders Ygeman (S) som uppmanar regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil elförsörjning i Skåne. Kommuner och företag i länet är redan idag drabbade av bristande elkapacitet och regeringens föreslagna budgetproposition med uppdrag inom energiområdet hjälper inte Skåne kommande vinter.

Publicerad: 26 september, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skånes kommuner samarbetar kring digitalisering av planprocessen

Att digitalisera samhällbyggnadsprocessen där alla involverade aktörer och kommuninvånare har tillgång till digital information pågår för fullt. Under dagens konferens lyfts goda exempel på tillvägagångssätt men också utmaningar som kommunerna står inför kopplat till digitalisering av planprocessen.

Publicerad: 24 september, 2019Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer

H22 Summit

The making of A Smarter city - Den 5-6 november arrangerar Helsingborgs stad en konferens som utforskar utvecklingen av en smartare stad!

Publicerad: 18 september, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Unik samverkan över länsgränsen om digitalisering

I både Halland och Skåne pågår det projekt som arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman för en samverkanskonferens på temat ”är digitalisering svaret?”.

Publicerad: 6 september, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

God och nära vård – vad innebär det för Skånes kommuner?

Idag har vi samlat ett 80-tal chefer, ledningspersoner och verksamhetsutvecklare från alla Skånes 33 kommuner för att diskutera utredningen Samordnad utveckling för God och nära vård. Louise Andersson och Niklas Eklöf från socialdepartementet är på plats i Malmö för att presentera utredningens uppdrag, nuläge och fortsättning.