Nyheter från KFSK

Hemma efter givande dagar i Litauen

Förra veckans kommunledningsresa gick till Litauen. Nu är vi åter i Skåne och har med oss spännande erfarenheter från ett land som hade många olikheter men även många likheter med Sverige och Skåne.

Publicerad: 1 juli, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Följ kommunledningsresan till Litauen här!

Den här veckan är det dags för den årliga kommunledningsresan. Under fyra intensiva dagar kommer vi att besöka Klaipeda och Vilnius för att bland annat prata om Euroregion Baltic, välfärdsutmaningen och hur Sverige och Litauens förhållande på nationell nivå ser ut.

Publicerad: 24 juni, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Skånes största mötesplats för energibranschen, Skånes Energiting 2019 samlade företag, organisationer och myndigheter under tisdagen den 4 juni. Under dagen fick besökarna lyssna till inspirationsföreläsningar, diskutera mer ingående frågor under kortare seminarier och framför allt knyta kontakter och dela med sig av idéer. Utmaningarna för energibranschen är stora och kräver samverkan. Energitinget är en viktig mötesplats för att inspirera och ge verktyg för förändring och föra Skåne som region vidare i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

Till hösten startar det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan för förstagångsföräldrar i Skåne. Familjecentralen Tellus i Landskrona är första team att skriva på en avsiktsförklaring. Teamet ska tidigt möta förstagångsföräldrar och ge det stöd som just de behöver i sitt föräldraskap.

Publicerad: 29 maj, 2019Sidansvarig: Anna-Maria Troedsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne söker upphandlare med juristkompetens

Vill du göra stora och komplexa upphandlingar samt vara med och utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlingsverksamhet?
Kommunförbundet Skåne driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar uppgår till i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med övriga delar av organisationen och medverkande kommuner.

Publicerad: 28 maj, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer