Nyheter från KFSK

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Publicerad: 18 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hur påverkar den ökade polariseringen integrationsarbete i kommunerna?

Den växande globalisering gör att samarbete blir allt nödvändigare och viktigare, inte minst kring frågor som rör migration och integration. Samtidigt är polariseringen som störst bland annat när det gäller just integrationsfrågor och EU-samarbete.

Publicerad: 5 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Åtgärdsförslag presenterades för arbetsmarknadsministern

Kommunförbundet Skåne presenterade idag en rad åtgärder som krävs för att de skånska kommunerna ska klara av det utökade ansvaret kring arbetsmarknadsinsatser. Bland annat ersättningar för ökade kostnader, ökad delaktighet, tydligare uppdrag till kommunerna och fortsatt dialog.

Skånes socialchefer mobiliserar för framtiden

Den 18 oktober träffades 60 chefer inom socialtjänst- vård och omsorg från de skånska kommunerna för att ”Mobilisera för framtiden”. Dagen anordnades gemensamt av Kommunförbundet Skåne genom Socialchefsrådet och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne.

Publicerad: 21 oktober, 2019Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förutsättningar för hållbar tillväxt lyftes på Skånes plan- och byggdag

Vilka utmaningar står våra skånska kommuner inför inom stadsutveckling? Hur kan vi lära av varandra och vår omvärld för att utveckla städer och orter där näringsliv och kommuninvånare trivs och skapar en hållbar tillväxt? På årets upplaga av Skånes plan- och byggdag den 17 oktober träffades närmare 160 tjänstepersoner från Skånes kommuner för att utbyta erfarenheter och höja kunskapen inom plan- och byggfrågor.

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Läs mer