Nyheter från KFSK

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

EU frigör regionala medel för att hantera coronakrisen

EU vidtar nu snabba åtgärder för att få fram medel för att motverka effekterna av coronapandemin. Medlen ska användas för att stärka sjukvården och stödja små och medelstora företag, kortsiktiga arbetsmarknadsprogram och samhällsbaserade tjänster.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Den 8 oktober arrangeras konferensen Fokus Skolnärvaro.

Publicerad: 27 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Publicerad: 23 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Stora vinster med samverkan och kvalitetssäkring av upphandlingar

Det finns stora vinster i att samordna upphandlingar. En gemensam aktör som sköter upphandlingarna skapar bättre förutsättningar för en bredd i utbudet. Genom kravställande och samordnad uppföljning skapas även bättre förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet. I Skåne görs gemensamma upphandlingar inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal.

Publicerad: 19 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag

Många arrangörer har den senaste tiden ställts inför beslutet att ställa in planerade event och konferenser. Så även Gröna Bilister och deras konferens Mobilitet & Beteende 2020, som var planerad att äga rum den 16-17 mars i Jönköping. Tack vare samarbetet med Energikontoren Sveriges projekt REDI lyckades de ändra sitt eget beteende och ställde om till en helt digital konferens – på bara en och en halv arbetsdag.

Tilltro och förväntningar spelar roll för individers arbetsmarknadsetablering

De senaste åren har det skett en markant ökning av andelen arbetssökande som behöver stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Många faktorer spelar roll när dessa personer ska etablera sig på arbetsmarknaden. En av dessa faktorer är de förväntningar och den tilltro handläggare, politiker, chefer och medarbetare har till individers kompetens och förmåga. Strategiskt forum bjuder in till en konferens med fokus på tilltro och effekten av vilka arbetsmarknadsinsatser som gör skillnad.

Publicerad: 9 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer