Nyheter från KFSK

Politisk organisation för mandatperioden 2019-2023 beslutad

Förbundsmötet beslutade under förmiddagen den 10 maj om ny styrelse samt ny ordförande för mandatperioden 2019- 2023. Den nya styrelsen sammanträdde senare under eftermiddagen för ett konstituerande möte där Kommunförbundet Skånes övriga politiska organisation valdes.

Patric Åberg(M) vald till ny ordförande på förbundsmötet

Under dagens förbundsmöte valdes bland annat ny styrelse för mandatperioden 2019-2023. Patric Åberg(M) som är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun valdes till ordförande med Leif Sandberg (C), Tomelilla kommun, som 1:e vice ordförande och Johan Andersson (S), Eslövs kommun som 2:e vice ordförande.

Publicerad: 10 maj, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Förbundsmöte 2019

Förmiddagen den 10 maj 2019 beslutar Kommunförbundet Skånes förbundsmöte om ny styrelse samt ny ordförande för mandatperioden 2019–2023 i Lund. Förbundsmötet består av 211 ombud från samtliga 33 medlemskommuner.

Skånes tur att satsa på ett utökat hembesöksprogram

Redan 2013 började Rinkeby att arbeta med ett utökat hembesöksprogram. Framgången blev stor och nu är det äntligen Skånes tur. Projektet Växa tryggt ska möjliggöra en mer jämlik hälsa.

Publicerad: 3 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter. På www.kfsk.se/fbf kan du ta del av verktyg, guider och inspiration.

Arbetsutskottet i Bryssel

Arbetsutskottet sammanträder en gång om året i Bryssel som en del av Kommunförbundet Skånes EU- verksamhet. I år utgick programmet ifrån de, av styrelsen beslutade, prioriterade områden under 2019: digitalisering, integration, klimatfrågor och energieffektivisering, civil beredskap och kriskommunikation.

Vindkraft till havs och regional näringslivsutveckling – tre filmer

Under vintern 2018-2019 så har Skånes vindkraftsakademi/Energikontoret Skåne tillsammans med OffshoreVäst/RISE arrangerat tre seminarier med olika tongivande personer om vindkraft till havs och den lokala och regionala hamn- och näringslivsutveckling som följer. Vi börjar resan i Storbritannien, vid Kentish Flats öster om London, fortsätter via Arkona, en ny tysk vindkraftspark mellan Rügen och Bornholm som invigs nu i april 2019 för att slutligen landa i framtiden och Landskrona. Dessa havsbaserade vindkraftsparker ger inte bara stabil förnybar energi, de är också miljardinvesteringar som ger ringar på vattnet i form av tillväxt och jobb! Ni som inte var på plats kan se samtalen här som alla filmades.

Publicerad: 24 mars, 2019Sidansvarig: Jakob Economou

Läs mer