Nyheter från KFSK

Vi söker en ekonom

Vår avdelning för ekonomi och upphandling behöver tillfälligt förstärkas av en ekonom. Vi söker dig som vill arbeta brett som ekonom i en organisation som arbetar med samverkan mellan kommuner, regionala och statliga organisationer.

Publicerad: 17 september, 2020Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

Låt oss skapa möjlighet för alla att skriva högskoleprovet

Kommunförbundet Skåne har idag skickat ett brev till Generaldirektör Karin Röding på Universitet- och högskolerådet med ett erbjudande om att många kommuner är villiga att bidra med lokaler för att alla som vill ska kunna göra högskoleprovet i höst. Vi hoppas att det kan underlätta så att högskoleprovet kan genomföras på ett säkert sätt för alla som vill. Brevet finner ni nedan.

Publicerad: 28 augusti, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Nu har 29 kommuner anslutit sig till Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en förening för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar medlemmarna i föreningen för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. 29 av de skånska kommunerna är nu anslutna.

Publicerad: 25 augusti, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ge kommunerna en starkare roll i arbetsmarknadspolitiken

Huvudbudskapet var tydligt när kommunförbunden från de tre storstadsregionernas presidier och arbetsmarknadsministern träffades digitalt i fredags. Mötet handlade om den svåra situation som många kommuner befinner sig tack vare ett bristande system och en Arbetsförmedling i reformering.

Publicerad: 24 augusti, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Extrainsatt förbundsmöte 2 oktober

Utifrån behoven av att göra förändringar i nuvarande stadgar har Kommunförbundet Skåne kallat 211 ombud till ett extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020. Förhoppningarna är att få igenom de stadgeändringar som behövs och krävs för att Kommunförbundet Skåne ska vara en relevant och tydlig medlemsorganisation åt de skånska kommunerna.

Publicerad: 11 augusti, 2020Sidansvarig: Evelina Johansson

Läs mer

Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Kommunförbundet Skåne har genomfört en utredning för att analysera hur de skånska kommunerna påverkas av riktade statsbidrag inom skolområdet. Rapporten inkluderar ett förslag på fortsatt arbete kring frågan.

Publicerad: 25 juni, 2020Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Publicerad: 7 maj, 2020Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer