Nyheter från KFSK

Vi söker en kvalitetshandläggare för kvalitets- och avtalsuppföljning av upphandlade tjänster inom socialtjänstens individ och familjeomsorg

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Tjänsterna som kvalitetshandläggare är placerade i

Publicerad: 17 oktober, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Skåne, Stockholm och Västra Götaland i samverkan

Förbundsdirektörerna från kommunförbunden i de olika länen träffas med jämna mellanrum och den här gången var Storsthlm(Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län) var värd för träffen. Även om mycket skiljer de olika förbunden åt i organisation och arbetssätt

Publicerad: 17 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Inbjudan till dialogmöte inför upphandling av posthanteringstjänster

Mötet äger rum klockan 09-12 den 14/11 i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3a, våning 2, i Lund. Anmälan sker senast den 10/11 till peter.ahlqvist@kfsk.se. Vänligen ange organisation, kontaktuppgifter och antal deltagande – inklusive namn –

Publicerad: 16 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Inbjudan till dialogmöte inför upphandling av pensionstjänster

Mötet äger rum klockan 13-15 den 14/11 i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3a, våning 2, i Lund. Anmälan sker senast den 10/11 till peter.ahlqvist@kfsk.se. Vänligen ange organisation, kontaktuppgifter och antal deltagande – inklusive namn

Publicerad: 16 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Vi söker en upphandlare

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är lokaliserade i centrala Lund. Tjänsten som upphandlare är placerad i

Publicerad: 13 oktober, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Trelleborgs kommun vinnare av eDiamond Award 2017!

Så här står det på eFörvaltningsdagarnas hemsida där du även kan läsa om alla de andra nominerade: Vi vill med detta pris belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare. Priset är

Publicerad: 12 oktober, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Kommunbesök i Burlövs kommun

Med på besöket i Burlövs kommun var vår ordförande Kent Mårtensson (S), förbundsdirektör Monica Holmqvist, avdelningscheferna Jan-Åke Johansson och Carina Lindkvist samt kommunikationsansvarig Magnus Gustafsson. Efter en kort övergripande introduktion av Kommunförbundet Skåne gick vi

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

VIDEOkonf 2017 – en konferens om rörlig bild i offentlig sektor

Den 20 november bjuder Kommunförbundet Skåne tillsammans med Malmö Stad in till VIDEOkonf, en konferens om rörlig bild i offentlig sektor. Med föreläsare från bland annat Polismyndigheten, Örebro Kommun, Gävle Kommun, Region Skåne, Malmö Stad

Publicerad: 18 september, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Erbjudande om praktik EU

  Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vårt uppdrag kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: · Värna och stödja utvecklingen av den kommunala självstyrelsen · Bevaka kommunernas intressen inom alla verksamhetsområden · Främja samverkan

Publicerad: 14 september, 2017Sidansvarig: Kristina Jauhianen Larsson

Läs mer