Nyheter från KFSK

Politikerdialog 23 april

Mottagandet av asylsökande och nyanlända – våra olika uppdrag och gemensamma ansvar

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

2019 års Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Den 16 mars 2019 hölls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola. 150 stycken anmälda lärare och annan skolpersonal från skolor i Skåne och övriga Sverige mötes för att diskutera utvecklingen av skolan.

Publicerad: 18 mars, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Ett jämställt Skåne firar två år

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar. Hittills har 82 organisationer anslutit sig.

Publicerad: 8 mars, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Praktik hos Skånes representationskontor och Lärosäten Syd i Bryssel

Sök praktik på Brysselkontoret för Region Skåne (Skåne European Office), Lärosäten Syd och Kommunförbundet Skåne som varje termin gemensamt erbjuder två praktikplatser till studenter vid skånska lärosäten. Ta chansen att lära dig mer om EU på ett representationskontor i EU:s huvudstad!

Publicerad: 7 mars, 2019Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag – Skåne rustar

Politiker, tjänstepersoner, medarbetare och barnrättsstrateger från offentliga och idéburen sektor deltog den 26 februari på en utbildningsdag med fokus på Barnkonventionen som blir svensk lag. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Charlotte Palmstierna, Huvudsekreterare Barnkonventionsutredningen, var några av dagens talare.

Publicerad: 28 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

En utblick i vår omvärld på Välfärdskonferensen 2019

Välfärdskonferensens andra dag innehöll en blandning mellan en utblick i vår politiska omvärld och en inblick av den nationella politiken. Dessutom drogs kopplingar till den lokala politiken av Lars Stjernkvist (S), som menar att riksdagen har mycket att lära från kommunpolitiken.

Publicerad: 8 februari, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Första dagen på Välfärdskonferensen 2019

Välfärdskonferensens första dag präglades av omvärldsanalys, integration, klimatet och sång. Konferensen är en mötesplats för de skånska kommunledningarna och det fanns goda möjligheter för nätverkande och att få mer kunskap om Kommunförbundet Skånes verksamhet i den angränsande mässan.

Publicerad: 7 februari, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer