Vi söker regional processledare inom Vård- och omsorgscollege i Skåne

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Merparten av Skånes kommuner är anslutna till VO-College och fler är på väg in. Region Skåne, privata vårdgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och Malmö Universitet ingår också i samverkan. I Skåne finns 8 lokala VO-College som alla finns representerade i den regionala styrgruppen för VO-College.

Det regionala uppdraget finns sammanfattat i följande punkter:

• Formulera en tydlig vision kring kompetensförsörjningsfrågan ur ett regionalt perspektiv för Skåne

• Säkerställa att arbetsgivarna inom vård och omsorg kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

• Säkerställa att utbildningsanordnarna erbjuder kvalificerade utbildning utifrån verksamhetens behov

• Arbeta proaktivt utifrån framtidsspaning

• Säkerställa en gott och tydligt samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, kommunal och arbetsförmedling.

Den regionala processledaren arbetsleds och organiseras via Kommunförbundet Skåne. Mer om uppdraget går att läsa här.

Arbetsuppgifter

Som regional processledare får du en viktig uppgift att samordna det regionala arbetet och att stödja lokala VO College. Som regional processledare leder och samordnar du regionala nätverk och konferenser för lokala processledare, handledare och språkombud.

I uppdraget ingår omvärldsbevakning både internationellt, nationellt och regionalt. Som regional processledare kommer du även aktivt delta vid nationella Vård- och omsorgscolleges nätverksträffar och konferenser. Du kommer även stödja nyetablering av lokala vård- och omsorgscollege i Skåne, samt förankra och implementera nya riktlinjer.

Kvalifikationer

Du ska ha en relevant högskoleexamen inom exempelvis vård och omsorg, statsvetenskap, arbetslivsorienterad utbildning, folkhälsovetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren finner lämplig.

Du ska ha god vana av att leda projekt, dialogmöten, arbetsprocesser, kunna ta egna initiativ, ha god samarbets och kommunikativ förmåga, vara flexibel och införstådd med att hela Skåne är arbetsplatsen. I tjänsten ingår en del resor både inom Skåne och nationellt.

Anställning

Körkort krävs

Tillsvidare, 75 % eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag den 9 oktober 2019

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas den 14 oktober samt den 16 oktober.

Ansökan

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast 9 oktober, med e-post, till jobb@kfsk.se. Sänd helst inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi senare komma att begära in. Märk ansökan ”VO-college”.

Publicerad:

Sidansvarig

Jari Ylitolva Henriksson

Skriv en kommentar