Tjänsteförvaltare med vårdskompetens för gemensamma digitala tjänster

Vill du arbeta med förvaltning och utveckling av gemensamma digitala tjänster inom eHälsoområdet för Skånes kommuner? Vi söker nu en tjänsteförvaltare till eHälsoförvaltningen då en av våra kollegor går i pension. Du kommer att, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, arbeta med kvalificerat stöd till såväl användare i kommunerna som till systemförvaltare på regional och nationell nivå. Verksamheten har ett huvudsakligt fokus på system inom vård- och omsorgsområdet och socialtjänst.

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi har våra lokaler i centrala Lund och erbjuder en dynamisk arbetsplats med stor variation i arbetsuppgifterna och med goda möjligheter till nätverksbyggande. 

Många av tjänsterna är direkt kopplade till kommunernas vårduppdrag och vi söker därför dig som har en vårdutbildning, exempelvis sjuksköterska, men som också har ett brinnande intresse för förvaltning och utveckling av digitala systemlösningar.

Arbetsuppgifter

I uppdraget blir du en del av den grupp som arbetar med strategiskt digitaliseringsarbete, systemutveckling och tjänsteförvaltning, specifikt gruppen för eHälsoförvaltning. Gruppen är en del av vår verksamhet kring digitalisering och digitaliseringsstrategi. Tonvikten kommer att ligga på följande arbetsuppgifter:

 • Ansvara för kommunernas del i förvaltning och utveckling av verktyget Mina Planer tillsammans med Region Skåne samt för verktyget Pascal tillsammans med Inera
 • Arbeta med förvaltning och utveckling av vår regionala HSA-katalog Komkat, nationell HSA-katalog, SITHS, Mina planer, NPÖ, Pascal, samt kringliggande och tillkommande tjänster
 • Arbeta med användarstöd och ärendehantering till våra medlemmar
 • Genomföra utbildningar i tjänstekortutgivning och kataloghantering
 • Arbeta med utveckling av rutinbeskrivningar och manualer för berörda tjänster
 • Arbeta med årliga revisioner av medlemmarna avseende de nationella identifikations- och behörighetstjänsterna
 • Delta i och ibland hålla i regelbundna nätverksträffar för medlemmarna
 • Delta i relevanta nationella/regionala nätverk

Kvalifikationer

 • relevant utbildning, exempelvis sjuksköterska
 • god erfarenhet från det kommunala vård – och omsorgsuppdraget och för området relevant lagstiftning
 • god social förmåga, då en stor del av arbetet omfattar direktkontakt med slutanvändare
 • intresse för system- och tjänsteförvaltning och intresse för utveckling av digitala tjänster och system

Vi utgår ifrån att du har relevant högskoleutbildning eller av arbetsgivaren bedömd relevant erfarenhet samt att du har ett genuint intresse för de skånska kommunernas verksamhet. Vi fäster särskild vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad i Lund men verksamhetsområdet är hela Skåne.

Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning.

Ansökan

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast den 19 januari 2020. Skicka din ansökan med e-post till jobb@kfsk.se. Märk ansökan ”Tjänsteförvaltare”. Sänd inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi komma att begära in vid ett senare tillfälle.

Publicerad:

Sidansvarig

Jari Ylitolva Henriksson

Skriv en kommentar