Funderar du på att bli lärare eller förskollärare?

Den 22 mars klockan 13.30-16.00 genomförs ”En dag om läraryrket” på Katedralskolan i Lund.

Tre korta seminarier om respektive lärarkategori kommer att hållas och du kan få information om läraryrket och hur du kan bli lärare av studie- och yrkesvägledare från lärarutbildningar i Skåne och Halland.

Seminarierna kommer att webbsändas så att du ta del av dem även från andra delar av Skåne. Här hittar du sändningarna från dagen.

Program:

”Öppet hus” 13.30-16.00
14.00-14.30 Seminarium om förskolan
14.30-15.00 Seminarium om grundskolan åk 1-6 (klasslärare)
15.00-15.30 Seminarium om grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan (ämneslärare)

Mer information om utbildningarna på lärosätena i Skåne och Halland hittar du nedan!