”Vi ser en stor vinst i att se hur andra kommuner arbetar”

Lunds kommun har sedan 2011 arbetat med ComUng, en verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Idag har ComUngs verksamhet en stark koppling till projektet Griffin Plugin. Kommunförbundet Skåne har fått en pratstund med projektledare och medarbetare i projektet.

Griffin PlugIn är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och riktar sig helt mot unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Lunds kommun är en av fem deltagande kommuner.

ComUng startades 2011 och bedrevs som ett ESF-projekt fram till 2014, då kommunen valde att fortsätta driva vidare på egen hand. Idag är ComUng ett välbesökt ungdomscenter för unga i åldern 16–24. Målet med ComUng är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Målet för ComUng och Griffin PlugIn gick hand i hand, och där såg kommunen ett samarbete mellan de två.

– Vinsten med Griffin PlugIn är att vi kan vidareutveckla de resurser som finns inom ComUng och därmed öka ungas och unga vuxnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är avgörande för mig att ha ett samarbete med bland annat socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Det är där jag når ungdomarna i åldern 20-24, säger Annika Nellhov, projektledare i Lunds kommun för Griffin PlugIn.

Idag arbetar Lunds kommun med att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, genom att bland annat erbjuda studie- och yrkesvägledning, stöd till fortsatta studier och hjälp med hur de ska gå tillväga i sitt arbetsmarknadsförfarande.

– Vi erbjuder även praktik via våra arbetsmarknadskonsulenter, vilket innebär att de då blir inskrivna i Griffin PlugIn och samtidigt försäkrade, säger Annika Nellhov, projektledare Griffin PlugIn.

Förutom stöd och rådgivning till en väg ut i samhället, anordnas andra aktiviteter i ComUngs lokaler kopplade till Griffin PlugIn.

Ett pausat samarbete

I Lund ser man den största utmaningen i samarbetet med Arbetsförmedlingen som för tillfället ligger på paus på grund av Arbetsförmedlingens stora omorganisering. Namnlistorna med ungdomar som är sysslolösa uteblir då.

– När vi inte får listorna tappar vi ungdomarna, säger Sebastian Sjöholm, fritidsledare och medarbetare i Griffin PlugIn.

Lund har insett vinsten i ett bra samarbete med gymnasieskolorna. Annika igen.

– Ju tidigare de kommer in till oss på ComUng, genom ett samarbete med gymnasieskolan som har fångat upp de som har studieavbrott, desto större möjlighet för ungdomen att komma in i innanförskapet igen. Därför är det av största vikt att ha ett bra samarbete med gymnasieskolorna.

Samarbetet har skett genom att aktivt skapa och bibehålla kontakten i nätverket med kommunens fri- och gymnasieskolors studie- och yrkesvägledare. Annika ser även värdet i att möta de andra delaktiga kommunerna och se vad och hur de gör.

– Det är nyttigt att se möjligheterna med olika metoder. Vi ser en stor vinst i att se hur andra kommuner arbetar, säger Annika.

_____________________________

Denna artikel är en del av en intervjuserie med deltagande kommuner i projektet Griffin PlugIn. En satsning i syfte att sprida resultat och information till de skånska kommunerna. För mer information om projektet, vänligen besök Griffin PlugIn eller kontakta projektledare Mats Ingelström.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar