Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Möter du ungdomar 12-18 år med psykisk ohälsa?
I höst arrangerar Kommunförbundet Skåne utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom som är en 2 ½ dags utbildning, 5/9, 14/9 och 12/10.

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagarna sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp vid tecken på psykisk ohälsa eller tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Arbetsgången kan liknas vid Hjärt- och lungräddning.
Läs mer här: https://kfsk.se/blog/kurs-konferens/utbildning-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa-ungdom/

Önskar ni ha en egen utbildare i er organisation?
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa ungdom, vuxen och äldre 14-18/11.
https://kfsk.se/blog/kurs-konferens/instruktorsutbildning-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa-ungdom-vuxen-och-aldre-5-dagar/

 

Publicerad:

Sidansvarig

Jan-Åke Johansson

Skriv en kommentar