Strategiskt forum med fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet

Den 19 september bjuder Kommunförbundet Skåne och Region Skåne in till Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration! Välkommen att lyssna på spännande föreläsare och delta interaktiva dialoger.

 

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Den 19 september ligger fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. I ”open-space” format behandlas lärdomar från projektet BOSS (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) tillsammans med exempel på innovationsbaserat och ”out of the box”-arbete på integrationsområdet. ”Tillgång eller belastning? – en rapport om etablering och integration i Skånes kommuner” presenteras och diskuteras tillsammans med projektet Bred kompetens i Skåne. Åstorps kommun medverkar genom att dela med sig av resultaten från sin kartläggning av kommunens självbosatta.

Välkommen att anmäla dig: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/strategiskt-forum-nyanlandas-etablering-och-integration-7/

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar