Skånes viktigaste yrke

Torsdagen den 23 mars arrangerade lärarutbildningarna vid Malmö högskola, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad tillsammans med Kommunförbundet Skåne en inspirationsträff för läraryrket på Malmö högskola. #endagförläraryrket

Uppskattningsvis 150 gymnasieelever och andra som funderade över att utbilda sig till lärare hade tagit sig till Malmö högskola för att lyssna på aktiva lärare, förskollärare och lärarstudenter som berättade om sin utbildning och varför de valde läraryrket. Under eftermiddagen genomfördes tre olika pass, där först en förskollärare, sedan en mellanstadielärare och till sist en högstadie- och två gymnasielärare inför en entusiastisk och frågvis publik redogjorde för hur det kom sig att de blev lärare och vad det är som gör att de stannar kvar i skolan och förskolan. Att vara med i viktiga skeden i barns och ungdomars uppväxt och se dem de utvecklas och ta nya steg var något som flera av de yrkesaktiva lärarna framförde, liksom den rika variationen i arbetsdagarna. En annan betydelsefull del som flera nämnde var utmaningen i att skapa goda relationer med unga människor och därmed få förtroendet att undervisa dem.

Representanter från lärosätena i Halmstad, Kristianstad, Lund och Malmö var på plats för att svara på frågor hela eftermiddagen. Denna inspirationsdag #endagförläraryrket genomfördes som ”pilotprojekt” för att undersöka om det här kan vara en väg att visa upp läraryrket för att bidra till att sprida goda berättelser om att arbeta i skola och förskola och samtidigt ge potentiella lärarstudenter möjlighet att ställa frågor om framtida yrkesval.

Läs mer på hemsidan om Läraryrket!

Publicerad:

Skriv en kommentar