Jobbfokus på Tycho Braheskolans fjärde teknikår

Konkurrensen om gymnasieeleverna i Helsingborg är stenhård. Staden erbjuder många bra skolor med likvärdiga utbildningar. Anette Lilja är sedan tre år rektor för Tycho Braheskolan, ett gymnasium med inriktning på natur, teknik och vård. Hon insåg tidigt att ett nära samarbete med de branscher man utbildar för gör utbildningen attraktiv för eleverna. Samtidigt är eleverna bättre förberedda när de går ut i arbetslivet eller vidare till fortsatta studier.

Just nu pågår arbetet med att certifiera Tycho Braheskolans Teknikprogram enligt Teknikcolleges grundkriterier. Teknikcollege ägs av Industrirådet och är en kvalitetsstämpel för tekniska gymnasie- och yrkesutbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka status, attraktionskraft och kvalitet i utbildningen.

– Det är viktigt för oss att jobba utanför skolans väggar. Vi måste veta vad arbetsplatserna har för förväntningar på våra elever när de kommer ut härifrån. Jag lägger ner massor av tid att förstå utbildningarna, processerna och branschen. Vi har redan idag bra samarbete med många företag och organisationer men vi behöver fler. Helsingborgs lasarett är ett bra exempel. Våra elever får projektuppdrag inom olika delar av verksamheten. Det kan handla om hur man använder utrustningen, nya tekniska lösningar eller idéer för effektivisering. Eleverna tillför något, de ser på saker med nya ögon och får lära känna nya yrken. Dessutom kommer de med bra lösningar som gör skillnad i verksamheten, berättar rektorn.

Arbetet med att certifiera skolan tog fart när ansökan om att starta ett fjärde år på teknikprogrammet godkändes. Under en intensiv vår handplockades lärare, lokaler renoverades och en ny form av utbildning tog form:

– TE4 har kommit tillbaka eftersom det saknas ett skikt av ingenjörer. Det är stor brist på arbetsmarknaden och ett bra alternativ för de som går teknikprogrammet. Hälften på kursen vill gå vidare till universitet, hälften vill jobba direkt efter skolan. Vi har lagt ner mycket tid på att göra något nytt av fjärde året, det ska påminna mer om arbetslivet. Lokalerna fungerar som ett kontor och all verksamhet bedrivs i projekt, efter modeller som används i arbetslivet. Idag vet jag att vi har lyckats, även om vi har mycket kvar att göra, berättar Anette Lilja.

Certifierings- och granskningsprocessen inför Teknikcollege upplevs som intressant och lärorik. Det är en möjlighet att diskutera skolfrågor med människor som har ett genuint intresse för utbildning:

– Teknikcollege fångar upp alla våra ambitioner och ger oss en plattform att arbeta utifrån, ett sätt att ständigt bli bättre. Vi tänker på samma sätt. Därför är certifieringen både en långsiktig kvalitetssäkring och en bekräftelse på att vi tänkt rätt i vårt utvecklingsarbete. Teknikcollege är som en gyllene ram för vår vision, berättar Anette Lilja.

Helsingborg skiljer sig från många andra Teknikcollegeregioner där det ofta finns en stark koppling till ett eller flera stora teknikföretag, många gånger med egen produktion. I entreprenörsstaden Helsingborg däremot finns fler små och medelstora företag, ofta inom tjänstesektorn. En av Anettes största utmaningar är att hitta fler engagerade samverkansföretag som tänker långsiktigt kring sin egen kompetensförsörjning:

– Vi vill ha in mer verklighet i utbildningarna, och få en starkare koppling till arbetsgivarna. Skolan kan förse eleverna med ämneskunskaperna men det finns kompetenser som måste utvecklas i sin rätta miljö. Kommunikation, teamwork och att kunna tala och skriva engelska i arbetssituationer är några exempel. Näringslivet har allt att vinna på att vara med i ett tidigt skede, det ger en gräddfil till ny arbetskraft som de dessutom kan vara med att forma redan under utbildningen. Vi är nyfikna på våra branscher och har elevernas framtid i sikte, berättar Anette.

Tycho Braheskolans mix av vård, teknik och naturvetenskap matchar behovet på arbetsmarknaden perfekt, både inom yrkes- och studieförberedande områden. Anette Lilja har en tydlig idé kring vad som krävs för att

– Vi måste samarbeta mer inom skolan, men också med fler aktörer utanför skolan. Vi är en gedigen institution och vi utbildar inom framtidsbranscher, det känns verkligen bra. Tillsammans med aktörer som Teknikcollege kan vi bli ännu vassare. Vi behöver också bli bättre på att våga kommunicera, våga ta plats. En annan viktig utmaning är att få tjejerna att inse deras möjligheter med teknikprogrammet, de passar in så bra här och arbetsmarknaden ser riktigt bra ut för tjejer med teknisk utbildning. Teknik är kreativt, kommunikativt och har stort fokus på problemlösning, berättar Anette.

Just nu pågår arbetet med att göra de sista kompletteringarna i skolans ansökan till Teknikcollege. Ökad samverkan med näringslivet är en viktig punkt. Men allra viktigast är att ge varenda en av Tycho Braheskolans 340 elever den allra bästa plattformen att stå efter skolan.

– Alla är välkomna hit och vi är stolta över vår fina mix av elever. Oavsett bakgrund och förutsättningar så jobbar vi efter mottot “Come as You are, leave as a star”, det sammanfattar vår drivkraft ganska bra, avslutar en leende Anette Lilja innan hon rusar vidare till nästa möte.

Publicerad:

Skriv en kommentar