INitiativet Lund – arbetsintegrerande socialt företagande med fokus på hållbarhet

I ett samverkansprojekt mellan privat, offentlig och idéburen sektor ligger fokus på att kombinera integration med hållbarhet för att skapa arbetstillfällen och underlätta vägen till jobb för utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden. INitiativet Lund erbjuder ett sammanhang för att stärka deltagarnas praktiska färdigheter inom områdena sömnad och matlagning, samt jobbar med insatser för att bryta utanförskap och vägleda individerna till självförsörjning.

INitiativet Lund, kort för ”INitiativet Lund – Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande”, syftar till att underlätta övergången till arbete och självförsörjning för grupper som står långt från arbetsmarknaden. INitiativet Lund är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Coompanion Skåne, och medfinansieras av och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, ABF, Lunds Kommun, LKF och FINSAM.

Efter projekttidens slut är det klart att matlagningsdelen av projektet kommer fortsätta som en cateringverksamhet, och ett Yalla Lund blir till!

Läs mer om INitiativet Lund på Kommunförbundet Skånes Integrationsblogg.

Publicerad:

Skriv en kommentar