Hur bedriver vi skolutveckling på vetenskaplig grund?

Den 1 december är det dags för en ny dialogkonferens på Campus Helsingborg. Dialogkonferensen är ett forum för möten mellan verksamma i regionens skolor och forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet vid olika ämnesinstitutioner på Lunds universitet. Syftet är i första hand att ge inblick i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning samt tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussioner om aktuell forskning och möjligheter till samverkan.

Vi har ett samtal om skolledares roll i skolutvecklingsarbete och om de möjligheter och risker förändringsarbete för med sig. Samtalet sker denna gång mellan Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstad universitet och Torgny Roxå, universitetslektor vid Lunds universitet som forskat om bland annat skolkulturer.

Publicerad:

Skriv en kommentar