Fullt hus och många diskussioner på valideringsdag

När Kommunförbundet Skånes projekt Valle 2.0 arrangerade valideringsdagen den 1 december tillsammans med projektet Validering Blekinge var trycket mycket högre än de hade trott.

Sammanlagt kom det drygt 120 deltagare till Eslövs medborgarhus för en heldag där de lyssnade de på talare och diskuterade validering utifrån flera teman, bland annat samverkan och kvalitetssäkring.

 

Svante Sandell, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Svante Sandell

Validering innebär att kartlägga och identifiera kunskap hos individer, i praktiken ofta de som står långt ifrån arbetsmarknaden och har tillgodogjort sig kunskapen utanför de formella läroverken och högskolorna. Enligt Svante Sandell, en av dagens talare och tillika landskoordinator på nordiskt Nätverk för vuxet lärande och Skolverket, är den viktigaste frågan just nu att överbrygga glappet mellan informellt och formellt lärande. Enligt honom måste Blekinge och Skåne komma igång med reellt valideringsarbete, inte minst sedan flyktingkrisen gjorde frågan om kunskapsvalidering mer relevant.

 

Stig-Arne Bäckman

Stig-Arne Bäckman

Han får medhåll från Stig-Arne Bäckman, visionär på Inspiro med 30 års erfarenhet av valideringsarbete, även han en av talarna.
– Jag har svårt att förstå att så många, så engerade och så kompetenta personer kan jobba med detta och ändå inte få så mycket gjort, säger han. Jag är här för att jag tror på det här projektet och vi kan redan se att det fungerar.
Stig-Arne Bäckman jämför dagens situation med en stege, där det saknas pinnar i botten.
– Man måste ha en otrolig spänst för att kunna hoppa upp och bli en del av samhället, säger han. Valideringens roll är att sätta in de saknade pinnarna och skapa tydliga vägar in i samhället för de som hamnat utanför.

Fredrik Wikström

Fredrik Wikström

Dagens tredje talare var Fredrik Wikström, från Temagrupp Unga i arbetslivet ESF/MUCF. Han menar att det framför allt finns två viktiga aspekter av validering som han vill betona.
– För det första gäller det bemötandet, hela valideringsarbetet står och faller med bemötandet av ungdomarna. Unga vill och unga kan, men det kan vara lätt att glömma bort när man fokuserar på problemen, säger han.
– Det andra jag tycker är viktigt är att snabba på etableringsprocessen. I genomsnitt tar det 27-28 år för en person att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller att se att mycket kan vinnas av att man effektiviserar den processen.

Rebecka Hinn, från Companion, deltog i samtalen och sammanfattade dagen såhär:
– Det var kul diskussioner och bra samtal, en härlig blandning av frustration och beslutsamhet. Nu gör vi något!

Valideringsdagen samarrangerades av ESF-projekten Valle 2.0 och Validering Blekinge, inom ramen för Kompetenskalas!, en aktivitetsvecka arrangerad av Kompetenssamverkan Skåne. Båda projekten syftar till att samordna valideringsarbetet och överbrygga glappet mellan informellt och formellt lärande i Skåne respektive Blekinge. Diskussionen leddes av Eva Broms från FramtidsVerkstäder. Dagen kommer att följas upp av en nationell konferens som hålls i Blekinge under våren 2017.

Publicerad:

Skriv en kommentar