FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på Vetenskaplig grund – program hösten 2016

Till hösten fortsätter FoU Skolas satsning på en seminarieserie kring forskning om aktuella och angelägna ledarskapsfrågor. Seminarieserien vänder sig i första hand till skolledare/-chefer och skolpolitiker.

Seminarierna äger rum i Kommunförbundet Skånes konferenslokaler under eftermiddagar med något varierande starttid. Målet är att seminarierna ska inrymma tid för diskussioner mellan forskare och åhörare. Tiden fördelas därför så att det är en timmes föreläsning och därefter cirka trettio minuter för diskussion och frågor.

Ladda hem programmet som pdf: FoU skolas seminarieserie hösten 2016

FoU skolas seminarieserie hösten 2016 ny

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar