De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Vi är många som tycker, tänker och tror när det gäller nyanlända och integrationsfrågor. Men hur ofta lyssnar vi på de nyanlända själva och låter deras röster utgöra underlag för planering och insatser? Invandrarindex vill ge möjlighet för de nya svenskarnas röst att höras och är ett av de exempel på digitala verktyg i etablering och integration som presenteras på Kommunförbundet Skåne den 7 februari.

Flera skånska kommuner funderar på hur digitala verktyg kan underlätta etablering och integration. Utifrån att några kommuner har uttryckt intresse av att veta mer om verktyg som till exempel Mobilearn, anordnar Kommunförbundet Skåne den 7 februari ett informationstillfälle för att ge kommunerna ett brett informations- och beslutsunderlag. De medverkande berättar om Information Sverige (Länsstyrelsen Västra Götaland), Mobilearn, JobSkills (Arbetsförmedlingen), Invandrarindex och Milsa (Länsstyrelsen Skåne). Korta, koncisa presentationer följt av en paneldiskussion och avslutningsvis en möjlighet för de närvarande kommunerna att prata sig samman kring behov och önskemål samt Kommunförbundet Skånes roll i sammanhanget.

Invandrarindex vill ge röst åt nyanlända invandrare i Sverige och är en rikstäckande, kommunbaserad och årligen återkommande studie. Genom webbenkäter som genomförs i samband med en SFI eller språkintroduktion får nyanlända invandrare möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av olika delar av mottagningsprocessen med mera. Enkätsvaren kan sedan ligga till grund för arbetet med att förbättra och effektivisera integrationsprocessen såväl lokalt som regionalt och nationellt och webbverktyget ger goda möjligheter till analys och benchmarking. Kom och lyssna på en spännande presentation på Kommunförbundet Skåne!

Informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. Här ska den som är nyanländ kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället fungerar och vilka myndigheter som hen kommer i kontakt med under den första tiden i landet och följa steg för steg hur det fungerar från uppehållstillstånd till delaktighet i det svenska samhället och etablering på arbetsmarknad eller i utbildning. Portalen har byggts upp med hjälp av referensgrupper med nyanlända. Länsstyrelsen i Västra Götaland vet mest om Informationsverige.se och kommer till Kommunförbundet Skåne och berättar!

Jobskills.se lanserades av Arbetsförmedlingen under 2017 utifrån att Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande. Jobskills.se är ett digitalt verktyg som asylsökande kan använda för att visa sin kompetens och beskriva sina tidigare erfarenheter på sitt eget modersmål. Man kan välja att översätta sin kompetensprofil som då automatiskt blir på svenska. Den kan man sedan dela med arbetsgivare. I verktyget får man även hjälp med att se vad nästa steg kan vara för att kunna jobba med ett visst yrke i Sverige, till exempel validering av betyg eller en utbildning som behövs. Kom och lyssna på Arbetsförmedlingens information om Jobskills.se och vilken utvecklingspotential man ser för verktyget!

Mobilearn är en mobil tjänst för att understödja snabbare integration och etablering i Sverige. Tjänsten samlar myndighetsinformation till en databas översatt till en mängd språk – allt tillgängligt i mobiltelefonen. Mobilearn vill ge en komplett, lättillgänglig och specialanpassad guide till det svenska samhället genom tillgång till myndighetsinformation på hemspråket OCH svenska – dygnet runt. Därtill digitala lektionspaket för samhällsorientering och SFI samt en jobbportal med matchningsfunktion med mera. Mobilearn berättar mer om sitt erbjudande på Kommunförbundet Skåne!

Milsa är en utvecklingsplattform för migration och hälsa inom Partnerskap Skåne. Milsa är inget digitalt verktyg för etablering och integration, men i ett sammanhang där Invandrarindex presenteras som en möjlighet att ta vara på de nyanländas röster, vill vi passa på att ge Länsstyrelsen Skåne utrymme att presentera det forskningsarbete som har bedrivits och bedrivs inom ramen för Milsa – forskning som också ger möjlighet att lyssna på de nyanländas röster som ett underlag för planering av insatser.

Missa alltså inte informationstillfället den 7 februari! Anmälan görs här senast den 23 januari. Sprid informationen i din kommun! Välkommen!

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

2 kommentarer

  1. lije Konxheli skriver:

    Vill ni meddela mig tider och hur dagen är upplagd? Tack snälla!

Skriv en kommentar