Framtidsjobb inom svensk industri

Du känner förmodligen igen dem, den gröna skottkärran Ekeby eller barnens favorit, gungställningen Cancan. Slitstarka, gedigna och marknadsledande svenska industriprodukter – med en god portion tradition. En beskrivning som också passar väl in på företaget Hörby Bruk där de tillverkas.

Hörby Bruk är ett av Teknikcollege Skånes mest engagerade samverkansföretag. Vi har träffat vd Göran Sjöberg som dessutom är ordförande för den lokala styrgruppen i Teknikcollege Mittskåne.

– Vi är ett tillverkande industriföretag med huvuddelen av produktionen kvar här Hörby. Sedan 1920 har vi varit med och skapat den svenska hantverkstraditionen. Idag kombinerar vi den med modern teknik i vår produktion, säger Göran Sjöberg.

Precis som många andra industriföretag står Hörby Bruk inför flera svåra utmaningar. Hårdnande global konkurrens och att allt färre väljer industrin som karriär är kanske de största.

– Vi känner förstås av konkurrensen från låglöneländerna, inte minst länderna i fjärran östern. En viktig konkurrensfördel är att vi ligger långt fram tekniskt, vi är duktiga på smarta tillverkningsmetoder. Det ställer också krav på oss att rekrytera rätt medarbetare. Industrin är en framtidsbransch för nyfikna, kreativa och engagerade unga. Vi har valt att samarbeta med Teknikcollege Skåne eftersom det ger oss ett försprång till framtida medarbetare, dessutom känner vi ett stort engagemang för skolfrågorna. Det är också ett bra sätt för oss att ta vårt samhällsansvar som arbetsgivare, berättar Göran Sjöberg.

Under 70-talet arbetade här 100 medarbetare, idag är det runt 40. Skillnaden är automation. Det krävs en hög automationsgrad för att kunna producera i Sverige. En del arbetsuppgifter har tagits över av svetsrobotar och automatiserade produktionslinjer. Det ökar konkurrenskraften och kvalitetssäkrar produktionen, men ställer samtidigt nya krav på medarbetarna:

– Här finns kvalificerade framtidsjobb som ofta kräver både hög IT-kompetens, erfarenhet inom programmering och goda kunskaper i engelska. Vi behöver förändra synen på industrin. Vi som företag måste själva ta ansvar för att ändra den bilden, att bli mer attraktiva som arbetsplats. Vi kan inte begära att skolan ska göra det jobbet. Varje år tar vi emot många studiebesök från skolan, både elever och lärare. De får bilda sig en uppfattning om hur en modern fabrik fungerar. Vi förklarar både vad det innebär att driva företag och hur vi passar in i samhällets ekosystem, men också att teknik och industri är en spännande bransch – och så bjuder vi på god fika.

Göran Sjöbergs förhoppning är att öka intresset för företagande och teknik redan i tidig ålder. Samarbetet med Teknikcollege innebär att Hörby Bruk erbjuder gymnasieelever praktikplatser, studiebesök och att arbeta med olika uppdrag:

– Vi har stort utbyte av alla engagerade praktikanter som kommer hit, de har bra idéer och visar framfötterna. Vi deltar också i skolornas utbildningsråd kring kurserna. Då kan vi vara med och styra utbildningen i rätt riktning, och se till att eleverna blir anställningsbara efter examen. Just nu är det framför allt Teknikprogrammet på Bergaskolan i Eslöv som vi jobbar med. En jättefin utbildning med smarta och engagerade elever. Industriprogrammet har tyvärr fått stänga ner eftersom allt för få sökte, berättar Göran.

Intresset för Industriprogrammen har minskat kraftigt de senaste åren. Teknikprogrammen har betydligt lättare att fylla sina utbildningsplatser. Många tror att en industriutbildning begränsar möjligheterna i livet, men det kan vara precis tvärtom, speciellt om eleven inte är intresserad av högre studier:

– Jag tror Teknikcollege har en viktig uppgift i att få ny fart på industriutbildningarna. Många elever inser inte vilka möjligheter en bra teknisk utbildning innebär. Det är också viktigt att introducera tekniken tidigt så att eleverna får en chans att upptäcka den. Fler teknik- och industriföretag skulle också behöva engagera sig i sin egen kompetensförsörjning, och göra det nu.

Tre snabba: Varför samverkar Hörby Bruk med Teknikcollege Skåne?

  • Samhällsengagemanget
  • Kompetensförsörjning, av såväl tillfällig som fast anställd personal
  • Bra nätverk, både inom skola och näringsliv

Teknikcollege Skåne matchar Skånsk industris framtida kompetensbehov inom med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med över hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö högskola och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certifierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning.

Publicerad:

Skriv en kommentar