”Jag säger inte att vi kom in för sent, men jag tror att vi inte hade behövt komma in alls om vi satt in insatser mycket tidigare”

Projektet Plug In 2.0 har nu avslutats med mycket goda resultat för de deltagande kommunerna i Skåne. Den 27 februari bjöd Kommunförbundet Skåne på en resultatkonferens.

En heldag om utanförskap, projektresultat och blickarna framåt

Dagen genomsyrades av projektets resultat men hade även som fokus att blicka framåt. Målet med dagen var att inspirera, uppmana och fördela lärdomar från projektet. Det var även fokus på vikten av att arbeta förebyggande och med långsiktiga lösningar.

– Vi måste även prata om utanförskap även om det är skrämmande, inleder Linda Almgren konferensen, som har varit regional projektledare för Plug In 2.0.

Utanförskap är något skrämmande och tufft som ingen vill hamna i. Ändå gör många det. Även i rika Sverige befinner sig en stor del människor i utanförskap vilket leder till omfattande mänskliga och ekonomiska kostnader. Vi vet att barn som klarar sig dåligt i skolan inte bara får svårt att komma ut på arbetsmarknaden, det finns också en betydligt högre risk för att drabbas av psykosociala problem. Risken för att hamna i kriminalitet och missbruk ökar också markant. Plug In 2.0 hade som fokus att arbeta med ungdomar som var i riskzonen eller som redan avbrutit sina studier.

– Jag påstår inte att vi kom in för sent i arbetet med ungdomarna, men jag tror att vi inte hade behövt komma in alls om vi satt in insatser mycket tidigare. Det hade också kostat kommunerna betydligt mindre, säger Linda Almgren innan hon lämnar över ordet till Bromölla kommun.

Hade Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet

När Bromölla 2015 gick med i Plug In 2.0 hade de Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet.

– Att arbeta förebyggande genom att skapa rutiner och strukturer för KAA-ungdomar var nödvändigt, säger Susanne Bäckman från Bromölla kommun.

Genom att bland annat informera ungdomarna om deras valmöjligheter, bidra med extra studiestöd och handledning, arbetsmarknadskunskap och andra insatser skapade kommunen ”en väg in och flera vägar ut” för ungdomarna.

Idag har Bromölla kommun en ungdomsarbetslöshet på 17%.

– Idag är KAA [kommunala aktivitetsansvaret] implementerat i Bromölla kommun, tack vare Plug In 2.0, säger Susanne Bäckman.


Susanne Beckman, Bromölla kommun

Vad kostar det att inte arbeta preventivt med barn och unga?

Anna Liljeström, ungdomsforskare, berättar om vad vi måste arbeta med för att undvika utanförskapet. Riskerna för att hamna utanför i både arbete och studier – i en så kallad UVAS-situation – beror oftast på både individuella och strukturella förutsättningar. Därför har Anna sett stora framgångar i projektet som har arbetat med både individuella och strukturella satsningar.

– En viktig framgångsfaktor i projektet har varit samverkan och att skapa en sammanhållen process, säger Anna Liljeström.


Anna Liljeström, ungdomsforskare

Elin Vimefall, nationalekonom, berättar om varför det är ekonomiskt smart att satsa tidigt.

– Genom att börja tidigt kan vi undvika kostnader, vi har möjlighet att påverka ett beteende i ett tidigt stadie och insatsen kan även påverka under en längre tid, säger Elin Vimefall.

För att räkna ut vad en insats kostar måste en utgå från tre grundfrågor. Vad kostar insatsen, vilken effekt har insatsen samt vad som är värdet av insatsen. Det räcker inte att vi vet vad kostnaden och effekten av en insats är, vi behöver även veta vad värdet av en insats är.


Elin Vimefall, nationalekonom

Så hur gick det då?

Dagen avslutades med Elin Törner som är extern utvärderade av projektet. Elin berättade om Plug In 2.0’s många framgångar och särskilt de erfarenheter som har fångats in och varit väldigt användbara och bidragit till fler erfarenheter. Även utmaningarna och implementering för kommunerna var i fokus under Elins framförande.

– Plug In 2.0 är en innovativ satsning och har i viss mån fungerat som ett implementeringsprojekt, säger Elin Törner, extern utvärderare av projektet.

Linda Almgren, regional projektledare, har tagit fram en slutrapport till Plug In 2.0. Här kan du läsa om resultatet.

Plug In 2.0 har nu avslutats men Griffin PlugIn som bygger vidare på Plug In 2.0 fortsätter till halvårsskiftet 2018.
Fler spännande projekt är på gång, håll gärna utskick på vår hemsida!

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar