Om ENTRIS 2.0 och tidigare insatser

ENTRIS 2.0 — Entreprenörskap i skolan, var en kompetensutvecklingssatsning för skolpersonal inom entreprenöriellt lärande och samverkan/arbetsliv kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen.

Kort om ENTRIS 2.0

ENTRIS 2.0 – entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation var den tredje satsningen i Kommunförbundet Skånes regi med fokus på kompetensutveckling för anställd skolpersonal inom området entreprenörskap i skolan.

Denna gång hade vi starkt kopplat utvecklingsinsatserna till ett hälsoperspektiv, vilket inte skett tidigare år. Anledningen till detta var att skolor som tidigare arbetat med entreprenöriellt lärande upplevde positiva effekter gällande personalens och elevernas hälsosituation.

ENTRIS 2.0 startade i februari 2011 och genomfördes med finansiellt stöd av Europeiska socialfonden till och med juni 2013.

I satsningen deltog cirka 50 skolor/organisationer från för-, grund- och gymnasieskolan, men även vuxenutbildningar samt särskolor från Skåne och Blekinge.
 
Några exempel på det massiva utbud som ENTRIS 2.0 erbjöd:

  • Utbildningar för kompetensutveckling och fördjupning inom entreprenöriellt lärande och SSA (samverkan skola/arbetsliv) kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen
  • Handledning och coachning
  • Mötesplats ENTRIS 2.0
  • Nätverksträffar, konferenser och föreläsningar via ENTRIS-expressen

Mer information finner du i menyn till höger samt under ENTRIS 2.0 11/13

Tidigare insatser

ENTRIS-Entreprenörskap i skolan 09/10

ENTRIS-Entreprenörskap i skolan  var den första kompetensutvecklings-satsningen för skolpersonal inom entreprenörskap i skolan och samverkan skola/arbetsliv som helt finansierades av Europeiska socialfonden, ESF.

Kommunförbundet Skåne stod som projektägare, men hade Region Skåne, Malmö högskola och Företagarna som samarbetspartners.

Mer information finns under ENTRIS 09/10

Entreprenörskap i skolan 06/08

Entreprenörskap i skolan var den första satsningen i Skåne, som grund- och gymnasieskolor i regionen kunde medverka i, för att jobba med entreprenörskap i skolan. Insatsen pågick under åren 2006-2008.

Region Skåne beviljades stöd av dåvarande Nutek (nu Tillväxtverket) för att främja utvecklingen inom verksamheter som arbetade med ett skola- näringslivsperspektiv och en allmän ta-sig-för-samhet i Skåne.

Entreprenörskap i skolan drevs som ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Mer information finns under Entreprenörskap i skolan 06/08

Dokument

Informationsbroschyr – ENTRIS 2.0

Projektplan – ENTRIS 2.0

Beviljad ESF-ansökan – ENTRIS 2.0

Slutrapport förkortad version – ENTRIS 2.0

Senast uppdaterad: