Utbildningar

ENTRIS 2.0 erbjöd flertalet olika utbildningar inom följande områden: entreprenöriellt lärande, coachning, ledarskap, samverkan skola/arbetsliv, hälsa och interaktivt lärande/digital kompetens.

Utbud

Entreprenöriellt lärande
1. Vad är entreprenöriellt lärande? 
2. Vi jobbar med entreprenöriellt lärande! – Ges både som en individuell och arbetslagsutbildning
3. Entreprenöriellt lärande och kvalitet 

Coachning
4. Coachning i en entreprenöriell skola 

Ledarskap
5. En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv
6. Att leda entreprenöriell utveckling på din skola 

Samverkan skola/arbetsliv
7. Samverkan skola/arbetsliv – hela skolans ansvar 

Hälsa
8. Lär känna dig själv och andra
9. Att må bra på jobbet 

Interaktivt lärande/digital kompetens
10. Bli vän med datorns möjligheter

Senast uppdaterad: