Samverkan skola/arbetsliv i fokus

Sedan januari 2013 hade vi en SSA-strateg knuten till ENTRIS 2.0! Peter Nord skulle under våren 2013 arbeta för att hitta alternativt skapa möjligheter för hållbara, strategiskt långsiktiga lösningar för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Företrädare från skolor har idag, tillsammans med företrädare från övriga arbetsliv, många utmaningar när det gäller samverkan. I vissa kommuner fungerar det bra. Andra mindre bra.

Några av utmaningarna…

I flertalet kommuner administrerar studie- och yrkesvägledarna praon (praktisk arbetslivsorientering) på grundskolan. Förutsättningarna att utföra detta arbete har dock visat sig vara väldigt skiftande, vilket medför att kvalitén på praon kan skilja sig åt i Skånes kommuner. 

Förutom kvalitetssäkring av praon och fler lösningar för att underlätta förutsättningarna i praoverksamheten, behöver traditionella samverkansformer kompletteras med nya! 

Därför är det av största vikt att undersöka hur samverkan sker idag, både på grund- och gymnasieskolan, för att kunna sprida goda exempel mellan kommunerna. Det behöver även ske en utveckling för att möta nya behov från både skola och arbetsliv. 

Behovet av att skapa bättre förutsättningar för unga när de ska introduceras i arbetslivet är stort. Detta kräver att de strategiska frågorna prioriteras i skolan, arbetslivet och inte minst inom förvaltningar och politiken.

Vad göra?

På kort sikt var målet att ta fram en vision och skapa förutsättningar för den skulle kunna realiseras. 

Visionen lyder:
Skånes kommuner och företag samverkar för framtidens medarbetare. Genom en effektiv och aktiv samverkan, utifrån en digital plattform, skapar vi möjligheter för SSA-aktiviteter med kvalité – för eleven, skolan och företaget.

Arbetet med att utveckla en strategi för fortsatt arbete kring ökad samverkan mellan skola och arbetsliv i Skåne fortsätter. Vill du ha mer information? Vänligen kontakta någon av personerna i högra spalten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård