Mötesplats ENTRIS 2.0

För att säkerställa hög kvalitet, god kommunikation och kontinuerlig avstämning med målgruppen fanns det inom ENTRIS 2.0 en arbetsgrupp där minst en företrädare från samtliga förskolor, skolor och organisationer deltog. Arbetsgruppen leddes av projektledningen under rubriken Mötesplats ENTRIS 2.0!   

Syftet var att deltagarna skulle komma med input till projektledningen för att säkerställa kvaliteten och kommunikationen, men också fungera som en mötesplats för lärande och erfarenhetsutbyte. 

Korta minnesanteckningar förs vid varje tillfälle.

Minnesanteckningar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård