Handledning och processtöd

Handledning

Genom våra processledare och regioncoach kundedeltagarna få stöd vid tillämpningen av entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. 

Det gav möjlighet till professionell coachning/handledning i första hand för arbetslagssituationer och i mån av tid även på individnivå. 

Processtöd

ENTRIS 2.0 erbjöd även processtöd vid arbetsplatsbaserade lärandeträffar gällande fokusområdena entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. 

Tanken var att arbetsplatsbaserade lärandeträffar skule genomföras både med och utan stöd från personal inom ENTRIS 2.0.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård