Genomförande

ENTRIS 2.0 startade med en mobiliseringsfas under våren 2011. Avsikten var att kartlägga personalens kompetensutvecklings-behov på deltagande arbetsplatser. Därpå följde genomförandet som pågick från augusti 2011 till och med juni 2013.

Nedan följer en kort sammanställning av samtliga utbildningar samt övriga insatser som ENTRIS 2.0 erbjöd under läsåren 2011/2012 och 2012/2013.

De insatser som erbjöds skulle ge personal på deltagande för-, grund- och gymnasieskolor, kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen. Utbudet baserades på de behov som framkom under kartläggningsarbetet våren 2011.  

ENTRIS 2.0 Kastar loss!

Utbildningsinsatserna startade med en gemensam Kick-off, ENTRIS 2.0 kastar loss!, för varje deltagande skola/organisation. Tillfället planerades och genomfördes av personal från ENTRIS 2.0 i samarbete med ansvarig kontaktperson på varje deltagande arbetsplats.

Utbildningar

ENTRIS 2.0 erbjöd dessutom flertalet olika utbildningar inom entreprenöriellt lärande, coaching, ledarskap, samverkan skola/arbetsliv samt hälsa och interaktivt lärande/digital kompetens under rubrikerna:

 • Vad är entreprenöriellt lärande?
 • Vi jobbar med entreprenöriellt lärande!
 • Bedömning och dokumentation
 • Coaching i en entreprenöriell skola
 • En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv
 • Att leda entreprenöriell utveckling på din skola
 • Samverkan skola/arbetsliv – hela skolans ansvar
 • Lär känna dig själv och andra!
 • Att må bra på jobbet
 • Bli vän med datorns möjligheter

 Övriga insatser
Utöver utbildningarna ovan erbjöd ENTRIS 2.0 också andra insatser för att stödja ett fortsatt lärande i form av:

 • Handledning och processtöd 
 • Nätverksträffar 
 • Föreläsningar via ENTRIS expressen
 • Mötesplats ENTRIS 2.0
 • Konferenser

Mer information finner du under respektive rubrik.

Länkar

ENTRIS 2.0 – Utbud våren 2013, sista terminen

Senast uppdaterad: