Eget publicerat material

Under denna rubrik har vi samlat alla publikationer inom ENTRIS 2.0. Men du kan även finna publikationer från tidigare interna satsningar.

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven för ENTRIS 2.0 utkom kontinuerligt cirka en gång per månad undantaget sommarmånaderna.

Syftet var att mycket kort informera om aktiviteter för entreprenöriellt lärande och samarbete mellan skola och arbetsliv, för att informera och inspirera till engagemang.

Metodmaterial

Detta material är framtaget av projektledning och processledare inom ENTRIS 2.0. Avsikten är att ge skolpersonal stöd i arbetet med att implementera ett entreprenöriellt förhållningssätt i för-, grund- och gymnasieskolan. Är du nyfiken på hur du/ni kan gå tillväga? Metodmaterialet är helt kostnadsfritt och passar alla som är intresserade av entreprenöriellt lärande.

Studiehandledningsmaterial

Aktionsbyrån i Helsingborg och Samklang i Göteborg, har på uppdrag av och i samarbete med ENTRIS 09/10, tagit fram ”Från tanke till aktion” och ”Studiematerial för skolpersonal i Entreprenöriellt lärande”.

Varför & Hur

ENTRIS och Growth har gemensamt tagit fram foldern VARFÖR & HUR – samlade erfarenheter från entreprenöriella lärprocesser i södra och västra Sverige. Ta del av de gemensamma erfarenheter och tankar som finns i materialet och låt dig inspireras till handling!

Forskning i korthet

Här finner du ett antal sammanfattningar och forskningsöversikter, relevanta för entreprenöriellt lärande. Samtliga publikationer har tagits fram på uppdrag av FoU verksamheten på Kommunförbundet Skåne eller ENTRIS 2.0.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård