Att leda en entreprenöriell utveckling på din skola

Utbildningen, Att leda entreprenöriell utveckling på din skola, riktade sig till dig som var utvecklingsmotor, utvecklings-/arbetslagsledare för att stimulera entreprenöriellt lärande på din förskola/skola.

Stort fokus lädes på ledarskap, att leda processer, projekt och vikten av att nätverka. Det andra stora fokusområdet var att synliggöra vilka faktorer som gynnar en god hälsa på arbetsplatsen, arbetssätt som ökar delaktigheten, hur arbetslaget blir en accepterande och utvecklande miljö, konflikthantering och att använda samtalet som verktyg.

Vissa utbildningsdagar sammanföll med skolledarnas utbildning ”En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv”. 

Innehåll

Kort beskrivning av utbildningens upplägg och innehåll finner du här

Senast uppdaterad: