Vilka konsekvenser leder det till om vi inte agerar? En konferens om resultatet från projektet Plug In 2.0!

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0. På plats finns även ungdomar för att ta del av diskussionen.

Plug in 2.0 är avslutat! Nu bjuder vi in till konferens!

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0. På plats finns även ungdomar för att ta del av diskussionen.

Projektet som nu är avslutat med ett mycket bra resultat i Skåne, inriktade sig mot ungdomar i åldern 15-24 år och hade som övergripande målsättning att öka skolanknytningen genom att arbeta individcentrerat med flexibilitet, uppföljning, bemötande och samverkan som utgångspunkter.

Nedanstående frågor kommer att diskuteras under dagen:

  • Hur skapar vi funktioner och strukturer för preventivt arbete?
  • Hur behöver vi arbeta med barn och unga i utanförskap?
  • Vilka åtgärder krävs för att minimera barn och ungas risk för utanförskap?
  • Vad kostar det kommunen att inte arbeta preventivt med barn och unga?

På plats under dagen kommer Linda Almgren från Kommunförbundet Skåne presentera statistik och resultat på regional nivå, Anna Liljeström, ungdomsforskare, tillsammans med ungdomspanel berätta om vad vi måste arbeta med för att undvika utanförskap mm, Elin Vimefall, nationalekonom, berätta om vad det kostar kommunerna att inte arbeta förebyggande, Elin Törner, extern utvärderare av projektet, berättar om resultat samt Bromölla Kommun berättar om sitt förebyggande arbete.

Till anmälan här.

Visa den digitala inbjudan till konferensen här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar