Vetenskapen möter skolan och skolan möter vetenskapen

Den 1 december 2015 äger höstens Dialogforum vid Campus Helsingborg rum. Programmet annonseras i augusti, men boka datumet redan nu!

Observera att datum för Dialogforum vid Lunds universitet är ändrat till den 1 december. Den preliminära rubriken är Skolutveckling och ledarskap på vetenskaplig grund och en av gästerna kommer att vara docent Hans-Åke Scherp från Karlstad universitet.

Dialogforum är en återkommande mötesplats för samverkan mellan representanter för Skånes skolor samt deras huvudmän och forskare med utbildningsvetenskaplig anknytning vid Lunds universitet. Upplägget för dagen är följande:

Dialogforum inleds med ett samtal mellan två inbjudna gäster kring en aktuell utbildningsfråga. Efter det följer några kortare presentationer av aktuell utbildningsvetenskaplig forskning. Därefter väljer deltagarna bland ett flertal mindre dialogmöten, workshops, mellan skolverksamma och forskare från berörda institutioner vid Lunds universitet, där praktikens behov och önskemål från forskningen diskuteras.

Avslutningsvis summeras förmiddagen och deltagarna äter en gemensam lunch. Kostnaden för deltagande är självkostnadspris, 170 kr, för kaffe, smörgås och lunch.

Publicerad:

Skriv en kommentar