VALLE – läge och framtid våren 2015

Arbetet med en regional stödplattform för validering i Skåne löper vidare, men ännu har inte bitarna fallit på plats.

De förhoppningar vi har haft kring att kunna utnyttja Europeiska socialfonden ESF som grundfinansiering för etablerandet av plattformen har ännu inte infriats. De utlysningar som tills nu varit aktuella har inte öppnat upp de möjligheter som behövs för ett  regionalt strukturpåverkande arbete kring validering.

Detta innebär inte att planerna om ett ESF-projekt är skrinlagda, istället sikta vi oss in på nästkommande utlysningsomgång (150715-150915) då programområde 1 kommer att vara aktuellt. Arbetet med att få på plats en ansökan och att rigga partnerskapet är i full gång och kommer att intensifieras under våren och försommaren. Planen är att det mesta ska vara på plats innan semesterperioden tar vid.

Bifogat finner ni en kort PM samt en projektskiss som beskriver läget och vad som planeras framöver.

Parallellt och integrerat med arbetet med ansökan kommer vi även att arrangera ytterligare seminarium kring validering. Ni kan redan nu boka in fredagen den 8 maj (förmiddag) då det första seminariet kommer att hållas. På agendan kommer står bland annat Folkhögskolorna och validering. Mer information kommer inom kort. Vidare kommer referensgrupperna fortsatt att samlas för avstämning, utveckling och förankring.

Hör gärna av er om ni har saker som ni vill diskutera eller förmedla – så ser jag fram emot att höra från er.

Med vänlig hälsningar,

Jan Nilsson
Projektledare validering – VALLE

Publicerad:

Sidansvarig

Jan Nilsson

Skriv en kommentar