Uppstart för Analysgrupper

Nu är FoU Skola igång med att pröva modellen med analysgrupper!

Den 26 augusti genomfördes en kickoff för de tretton analysgrupperna från skolor och förskolor i Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Maaike Smit från universitetet i Twente, Nederländerna, utbildade och inspirerade. En analysgrupp arbetar långsiktigt och systematiskt med skolutvecklingsarbete med utgångspunkt i noggrann lägesanalys.

Läs mer

Publicerad:

Skriv en kommentar