Teknikcollege Skåne: Cavotec säkrar framtidens teknikkompetens

Cavotec är ett bra exempel på ett modernt teknikföretag som ser möjligheterna i att engagera sig i sin egen kompetensförsörjning, bland annat genom att samverka med Teknikcollege Skåne.

I skånska Staffanstorp pågår ett febrilt arbete att omstrukturera Cavotec Connectors AB från familjeföretag till en del av en global, modern industrikoncern. Deras produkter säkrar elförsörjningen i extrema miljöer som gruvor, hamnar och flygplatser – och de har hela världen som arbetsfält. De är också Teknikcollege Skånes senaste samverkansföretag. De tre första eleverna från Teknikprogrammet vid Bergagymnasiet i Eslöv gör just nu sin APL, eller arbetsplatsförlagt lärande, på företaget under handledning av produktionschefen Jonas Leijon:

– Vi hörde talas om Teknikcollegekonceptet på industrikonferensen Tech-Day i Malmö. Kompetensförsörjningen inom tekniksektorn är en svår utmaning och vi kände direkt att Teknikcollege kunde bli en viktig pusselbit i vårt långsiktiga rekryteringsarbete. Vi försöker jobba på många fronter samtidigt, det är en del av vårt ständiga förbättringsarbete inom Cavotec, berättar Jonas.

André Jönsson, Viktor Svensson och Isak Larsson går andra året i klass TE14 vid Teknikprogrammet på Bergagymnasiet i Eslöv. Det är bara en vecka kvar tills de ska presentera sitt arbete för både handledare, lärare och klasskompisarna:

– Vi fick en bra introduktion till företaget och sedan gjorde upp en plan för arbetet tillsammans med vår handledare Jonas. Vi fick själva komma med förslag på vad vi skulle göra under praktiktiden, vi har också lyssnat på medarbetarnas egna idéer om förbättringar. Vi bestämde oss för att fokusera på flödena i produktionen och hitta förbättringsåtgärder som effektiviserar jobbet på de olika stationerna i tillverkningen, berättar Viktor Svensson.

Uppdraget ligger helt i linje med vad eleverna studerat tidigare inom ämnet produktionskunskap:

– Vi utgår från 5S-modellen, en metod att spara tid, effektivisera och skapa en säkrare arbetsmiljö. Vi har både provjobbat i fabriken och intervjuat företagets anställda. En hel del nya idéer kring företagets arbetsmiljö tagit form, bland annat ett färgkodsystem för att verktyg alltid ska finnas tillgängliga på rätt plats och att byta till höj- och sänkbara arbetsbänkar, berättar André Jönsson.

Få teknikprogram erbjuder sina elever praktik, ofta med ursäkten att det är ett högskoleförberedande program. Kontakten med arbetslivet, i form av praktik eller projektarbeten, är en viktig del av Teknikcolleges koncept. Erfarenheten från yrkeslivet ökar anställningsbarheten och ger eleverna en chans att prova på olika miljöer. De tre teknikeleverna är alla eniga om att deras fyra veckor på arbetsplatsen är ett bra inslag i utbildningen:

– Det är kul med praktik och att få en inblick i arbetslivet, dessutom finns ju chans till jobb i framtiden. Fördelen på Bergagymnasiet är att vi läser till exempel CAD och programmering och sedan får möjlighet att se hur det funkar i verkligheten. Möjligheten till APL var en viktig faktor till att jag valde att plugga Teknikprogrammet i just Eslöv, säger Isak Larsson.

Cavotec är ett bra exempel på ett modernt teknikföretag som ser möjligheterna i att engagera sig i sin egen kompetensförsörjning, bland annat genom att samverka med Teknikcollege Skåne.

– Vi är ett företag i förändring. Vi håller på att industrialiseras. Vi tänker ständiga förbättringar och försöker vi skapa en bas där alla har sina egna ansvarsområden. Produktionen har varit ganska oplanerad förut. Nu vill vi skapa ordning och reda, bra arbetsstationer och rätt verktyg. Det är bra att låta någon extern titta in i vår vardag, det är lätt att bli hemmablind. Det är första gången vi tar emot APL-elever, men inte den sista. Killarna har gjort ett strålande jobb här och vi ser verkligen fram emot deras slutpresentation om en vecka, säger Jonas Leijon.

Deadline börjar närma sig för André, Viktor och Isak, men de vet att de har hel del bra inspel att komma med. Förutom att presentera sina idéer för uppdragsgivaren, lärarna och klasskompisarna ska de skriva en rapport om sitt arbete, delvis på engelska vilket innebär ytterligare en utmaning. Efteråt kommer de att vara bättre förberedda på vuxenlivet efter gymnasiet, oavsett om de pluggar vidare eller väljer att börja jobba. Framtiden ser nämligen ljus ut för de tre teknikintresserade eleverna. Det finns goda möjligheter för dem att få jobb direkt efter gymnasiet, eller ett valfritt fjärde år på gymnasiet. Annars hägrar studier till civilingenjör, också det en bristvara på arbetsmarknaden, även om de är eniga om att det skulle vara skönt med en paus i studierna efter studentfesten.


 

Cavotec Connectors AB i Staffanstorp är ett av Cavoteckoncernens åtta produktbolag inom bland annat elförsörjning i extrema miljöer, t ex flygplatser, hamnar och gruvor. Företaget har 25 anställda i Staffanstorp, inom koncernen arbetar 1200 personer över hela världen.

Publicerad:

Skriv en kommentar