Strategiskt forum för nyanlända och integration med fokus på kommunikation

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne bjöd in tjänstepersoner som arbetar strategiskt inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i vårt samhälle, till en heldagsträff i Höör.

Dagens präglades av ett erfarenhets- och kunskapsutbyte, ett gemensamt lärande, samverkansvinster och möjligheter till personlig stimulans, inspiration och energi. Temat under dagen utgick från de önskemål som kommunerna uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne, nämligen kommunikation.

Medverkande för dagen var Martin Sande, Sveriges kommuner och landsting, Magdalena Titze, Lunds kommun, Viktoria Hansson, Trelleborgs kommun samt Jakob Axelsson, Länsstyrelsen Skåne. Moderator och anordnare av dagen var Jenny Strand, integrationsstrateg Kommunförbundet Skåne tillsammans med Tobias Schölin, näringslivsutvecklare, Region Skåne.

Kommunicera utifrån komplexa samhällsfrågor

Martin Sande, SKL, och Magdalena Titze, Lunds kommun, talade om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Utifrån deras profession och erfarenheter talade de om bland annat inkludering, medborgardialogen och vad den tjänar för syfte.

”Martin gav en mycket tänkvärd överblick över samhällsutvecklingen ur ett demokratiperspektiv, och talade för vikten av att ta kommunernas roll som demokratiaktör på stort allvar när det gäller komplexa samhällsfrågor, såsom nyanländas etablering och integration/inkludering. SKL har i uppdrag att stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. I ett socialt hållbart, demokratiskt samhälle är tillit grunden” – skriver Jenny Strand, integrationsstrateg Kommunförbundet Skåne, på Integrationsbloggen.

Magdalena berättade om Lunds kommuns erfarenheter och metoder för att sprida information och kommunicera med allmänheten, inför etablering av boende för nyanlända i Veberöd.

– Ett stormöte med en uttalad talarperson, samtidigt som man bemöter frågor, kritik och oro med fakta, säger Magdalena, var deras sätt att möta allmänheten.

En inkluderande kommunikation

– Språket spelar roll, både för människor och för resultatet, säger Tobias Schölin, näringslivsutvecklare, Region Skåne.

Tobias talade tillsammans med Viktoria Hansson, etableringskoordinator Trelleborgs kommun, om hur vi skapar en inkluderande kommunikation utan att befästa ett ”vi och dem”. Tobias och Viktoria hade två veckor före dagens träff skickat ut enkätfrågor till samtliga deltagare för att få svar på om hur deras respektives kommuns kommunikation ser ut, bland annat genom val av bilder på hemsidan och vad texter på hemsidan behandlar.

Deltagarna fick tillfälle att diskutera hur de ser på bildval och en inkluderande kommunikation vad gäller bildval, bland annat på hemsidan.

– Hur stor del av bilderna ska representera verkligheten, och hur stor del av bilderna ska representera bilder av hur vi vill att verkligheten ska se ut? säger en i publiken.

Dagen avslutades med Jakob Axelsson, kommunikatör på Länsstyrelsen Skåne, som berättade om deras nystartade satsning ”Skåne tillsammans”.

– Syftet med Facebooksidan #Skånetillsammans är att samverka, skapa engagemang och visa involverade aktörer om kommunernas arbete med RÖK (Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering), säger Jakob.

Tack för en givande och inspirationsfylld dag!

Läs gärna mer om Integrationsbloggen här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar