Rapport: Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner.

Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Kommunförbundet Skånes beredning för lärande, arbetsliv och integration. Avsikten med rapporten är att sammanställa utmaningar, möjligheter och reflektioner kring etableringen av nyanlända personer inom Skånes kommuner. Rapporten finns för nedladdning nedan.

Ladda ned rapport här.

Publicerad:

Skriv en kommentar