Älska samverkan – 2015 års SSA konferens

2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv till Skåne!
Årets konferens har titeln ” Älska Samverkan – så blir skolan en förberedelse för arbetslivet på riktigt!”