Nyheter

Plug In 2.0 fortsätter att sprida resultat

Projektledare Linda Almgren för Plug In 2.0 fortsätter att sprida projektets goda resultat. På Kulturkvarteret i Kristianstad arrangerade organisationen Tusen tankar en dag i hållbarhetens tecken. Plug In 2.0 var där för att berätta om projektets framgång.

Publicerad: 9 februari, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

De nyanländas röst och digitala verktyg i etablering och integration

Vi är många som tycker, tänker och tror när det gäller nyanlända och integrationsfrågor. Men hur ofta lyssnar vi på de nyanlända själva och låter deras röster utgöra underlag för planering och insatser? Invandrarindex vill ge möjlighet för de nya svenskarnas röst att höras och är ett av de exempel på digitala verktyg i etablering och integration som presenteras på Kommunförbundet Skåne den 7 februari.

Publicerad: 10 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Vi jobbar relationsskapande och utgår från ungdomarnas spelregler”

Svalövs kommun var den senaste kommunen att gå med i projektet Griffin PlugIn. Med en relativt låg utbildningsnivå där färre än 20% av Svalövs befolkning har en eftergymnasial utbildning på tre år, har kommunen redan sett ett resultat – som varit över förväntan – efter starten i Griffin PlugIn.

Publicerad: 5 januari, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Vi ser en stor vinst i att se hur andra kommuner arbetar”

Lunds kommun har sedan 2011 arbetat med ComUng, en verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Idag har ComUngs verksamhet en stark koppling till projektet Griffin Plugin. Kommunförbundet Skåne har fått en pratstund med projektledare och medarbetare i projektet.

Publicerad: 14 december, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Arbetslösheten har minskat – tack vare Griffin PlugIn”

I Bromölla kommun har arbetslösheten generellt varit högre än andra kommuner i Skåne. Sedan kommunen aktivt börjat arbeta med de unga och unga vuxna har arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten minskat i kommunen.

Publicerad: 21 november, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Idéer för världens bästa

En innovation är mer än en bra idé. Det är en ny, unik och funktionell lösning på ett riktigt problem. En riktigt bra innovation är den som kan rädda världen, eller åtminstone en del av den. Det fick ett 30-tal Teknikcollege-elever från teknikprogrammet lära sig under Innovationsprepp – save the world. En innovativ workshop och ett nytt samarbete mellan Teknikcollege Skåne, Malmö Högskola och Right Livelihood-stiftelsen.

Publicerad: 8 november, 2017Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

”Det handlar om att väcka intresse och motivation hos ungdomarna”

Klippans kommun är en av fem deltagande kommuner i Griffin PlugIn. Projektet syftar till att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen så att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. I Klippans kommun har hemligheten varit att i ett så tidigt skede som möjligt fånga individerna.

Publicerad: 30 oktober, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer