Nyanlända elever i skolan

FoU Skola har samlat några riktigt bra lästips, information om pågående forskningsstudier i regionen och länkar till informationsmaterial kring nyanländas skolsituation och lärande.

För närvarande pågår ett intensivt arbete i kommunerna att ge nyanlända tak över huvudet och börja förbereda för en framtid i Sverige. FoU Skolas fokus är nyanländas skolsituation och lärande. Vad behöver man tänka på som skolledare, huvudman och lärare? Vilka erfarenheter finns som vi kan lära oss av?

Som underlag för informerade diskussioner och beslut på området har vi nu på vår hemsida samlat några riktigt bra lästips och länkar. Här finns SKL:s skrifter med goda exempel, nyutkomna boktitlar, Vetenskapsrådets forskningsöversikt och information om pågående forskningsstudier i regionen kring nyanländas lärande. Här finns även länkar till Skolverkets informationsmaterial och till Skolinspektionens rapport från kvalitetsgranskningen 2014 av skolors och skolhuvudmäns insatser för nyanlända. När Skolverkets kartläggningsmaterial publiceras kommer vi att länka även till det.

Läs mer

Publicerad:

Skriv en kommentar