Nya attityder och värderingar har ändrat inträdet till högre studier

Det var ungas framtid som stod i fokus under en nätverksträff arrangerad av Transfer i Lund. Mats Ingelström, projektledare Griffin PlugIn på Kommunförbundet Skåne, var injuden för att prata om ungas och unga vuxnas studier och inträde på arbetsmarknaden. Träffen ägde rum på ESS forskningsanläggning, som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. På bilden ser vi tanken där neutronerna kommer att färdas i.

Mats Ingelström talade utifrån sin profession och långa erfarenhet med unga och unga vuxna, om Sverige och Skånes siffror kring studier och inträde på arbetsmarknaden. Förutom Mats talade även David McGinnis från ESS, European Spallation Source, om ESS och deras unika anläggning samt potentiell forskning. ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning under uppbyggnad, som baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla.

”Arbetsmarknaden kantas av en mis-match

Sverige har ett sent inträde till högre studier, om man jämför med andra länder. Skåne ligger bra till nationellt, men sifforna för vid vilken ålder de flesta påbörjar sina högskolestudier visar en markant skillnad från 19 års ålder upp till 24 års ålder. Idag ser vi att det är få ungdomar som börjar studera senast vid 19 års ålder, direkt efter gymnasiet. Istället ser vi att det är väldigt många som påbörjar en utbildning senast vid 24 års ålder.

– Det beror på nya attityder och värderingar, säger Mats Ingelström. Den tidigare generationen började studera direkt efter gymnasiet eller tog lumpen, idag ser det inte ut så.

Kompetensbehovet stämmer inte med den kompetens som finns. Det är en mis-match, fortsätter Mats. Vi har en relativt hög andel arbetslösa och samtidigt många ledigförklarade arbeten.

– Informera, informera, informera, säger Mats är nyckeln till att lösa mis-matchen. Sen behövs det arbetsmarknadskunskap, ett engagerat arbetsliv, Yrkes-SFI och Transfer, bland annat.

Vidare talade Mats om projektet Griffin PlugIn, som han själv verkar som projektledare i. Den övergripande målsättningen med projektet är att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen, för att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. I projektet är det är särskilt fokus på fyra målgrupper. Ungdomar som riskerar att inte bli behöriga till nationellt gymnasie-program, ungdomar som redan ingår i KAA (=kommunala aktivitetsansvaret) och/eller riskerar att hoppa av sina gymnasiestudier, nyanlända samt unga vuxna i åldern 20-29. Ta gärna del av mer om projektet Griffin PlugIn här. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar