Lyckad lärdag om Introduktionsprogrammen

Intresset var stort då Kommunförbundet Skåne den 16 juni genomförde sin fulltecknade lärdag om Introduktionsprogrammen (IM) i gymnasieskolan. Drygt 60 personer var på plats och fick sig till del ett blandat och uppskattat program.

Föreläste gjorde bland annat Marie-Louise Hultman, utredare Skolinspektionen, Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket och Per Kornhall, författare och debattör. Ämnena sträckte från framgångsfaktorerna för ett lyckat IM, utmaningarna som finns för IM och en internationell syn på den svenska skolan.

En del av Plug In 2.0

Lärdagen om Introduktionsprogrammen är en del av projektet Plug In 2.0 som Kommunförbundet Skåne driver.

Plug In 2.0 syftar till att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler unga kvinnor och män erhåller gymnasieexamen så att de därmed också, i nästa steg, ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden.

Med anledning av detta arrangerade Kommunförbundet Skåne en lärdag om gymnasiets Introduktionsprogram (IM) med särskilt fokus på Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ. Detta då en av målgrupperna för Plug In 2.0 är just eleverna på IM.

Länkar till presentationer och mer detaljerad information om dagen och Plug In 2.0 hittar du här.

Publicerad:

Skriv en kommentar