Lekfullt lärande på årets lärarfortbildningsdag

När Kommunförbundet Skåne arrangerar Lärarfortbildningsdagen tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten ligger leken i fokus.

Lärarfortbildningsdagen har anordnats sedan 2014 och är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Syftet är att ge lärare i grundskolan och gymnasiet konkreta idéer på övningar, laborationer och fältexkursioner som kan inspirera ungdomarna och bidra till den naturvetenskapliga undervisningen. Bland annat samlades ett tiotal lärare på lekplatsen i stadsparken för att samla idéer om hur svåra fysiska begrepp kan förklaras och visas med hjälp av gungor, rutschbanor och andra leksaker.

Foto: Jan Olsson

Foto: Jan Olsson

– Det går att visa en massa fysikaliska krafter på en lekplats. När barn ser det blir de intresserade och då kan vi prata med åtta-nioåringar om ganska svpra begrepp som acceleration och tyngdkraft, berättar Sandra Bjernetun från Säbyholms Montessoriskola, en av deltagarna.

Margareta Serder är vetenskaplig ledare på Kommunförbundet Skåne, och var med på de flesta av dagens aktiviteter.

– Lunds universitet och naturvetenskapliga fakulteten gör här en fantastisk insats för att erbjuda lärare i grund- och gymnasieskolan ämnesfördjupning som kompetensutveckling. Inte minst i no-ämnen går kunskapsutvecklingen snabbt och det är värdefullt att få möta uppdaterade och ämneskunniga forskare. Dessutom är lärarfortbildningsdagen starkt kopplad till skolans kursplaner. Jag är verkligen glad för att FoU Skola får delta i och sprida kunskapen om den här unika fortbildningsmöjligheten, säger hon.

Publicerad:

Skriv en kommentar