En dag om läraryrket

Kommunförbundet Skåne har ett samarbete med Malmö Högskola, Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad för att sprida information och inspiration om läraryrket.

På vår hemsida kfsk.se/lararyrket kan du hitta inspirerande filmer om läraryrket, information om lärarutbildningarna på de olika lärosätena och information om vad det innebär att vara lärare.

Under eftermiddagen den 22 mars äger ”En dag om läraryrket” rum på Katedralskolan i Lund. Tre seminarier om vad det innebär att vara förskolelärare, klasslärare och ämneslärare kommer att hållas och vi på Kommunförbundet Skåne kommer att filma och live-sända eventet. Om du har möjlighet att delta kan du även få information om lärarutbildningarna av studie-och yrkesvägledare. Programmet för ”En dag för läraryrket”, anmälan och live-sändningen hittar du på hemsidan.

Publicerad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård

Skriv en kommentar