Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Den här konferensen vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Konferensen syftar till att lyfta fram, synliggöra och hämta kraft från förskollärares, lärares och skolledares expertis. Konferensen ska vara en regional mötesplats och bygger på bidrag från professionen.

Konferensen äger rum 16 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Skola (HTS)

Tanken är att konferensen med tiden blir en naturlig del av det systematiska arbetet där en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan utvecklas. Tanken är också att konferensen blir en arbetande mötesplats där deltagarna aktivt producerar ny kunskap genom att diskutera och dela erfarenheter från sina verksamheter. Vår vision är att skolverksamma, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, genomför undersökningar kring problemställningar som är angelägna för att utveckla praktiken. Undersökningarna dokumenteras systematiskt och sammanfattas i bidrag som skickas in till Lärarnas skolutvecklingskonferens. Bidragen granskas av forskarutbildade lärare från konferensens granskningsgrupp och får konstruktiv respons.

På konferensen presenteras bidragen för att ge möjlighet till gemensam reflektion och diskussion så att nya lärdomar kan dras. Några bidrag väljs ut för att få stöd att utvecklas till fullständiga utvecklingsartiklar som också publiceras. Såväl utvecklingsartiklarna som konferensbidragen är tillvägagångssätt som gör systematiska undersökningar av praktiken tillgängliga och möjliga att prövas av andra.

Läs mer om konferensen och hur du ansöker på kfsk.se/skolutvecklingskonferensen

Ansökan, inkl bidraget på max 500 ord, ska vara oss tillhanda senast den 22 november 2018.

Ladda gärna ner och sprid inbjudan: Lararnas_skolutv-konf_2019

Publicerad:

Skriv en kommentar