Lagrådsremiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

I denna lagrådsremiss föreslås en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen

Ladda ner:

Lagrådsremiss Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (pdf 422 kB)

Lagen gäller vissa nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och anhöriga till sådana personer. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Publicerad:

Skriv en kommentar