Konferenser för rektorer om nyanlända elevers lärande

Hösten 2015 bjuder Skolverket bjuder in rektorer till en konferens om bedömningen av nyanlända elevers kunskaper och planeringen av deras fortsatta skolgång.

Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Dessa konferenser är en av flera insatser för att stödja skolors arbete med att utveckla förutsättningarna för nyanlända elevers förbättrade studieresultat.

Syftet med konferensen är att informera om vilka utmaningar som finns och vilken flexibilitet som krävs för att se till att varje nyanländ elev kartläggs på ett bra sätt för att kunna planera deras fortsatta skolgång.

Konferensen pågår under en dag och anordnas vid 8 olika tillfällen, på sex orter. I Malmö anordnas konferensen den 13 oktober.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar