Inspirationsdag för lärare den 7 april i Lund

FoU Skola och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet står som värdar för den inspirationsdag för lärare som Kungliga Vetenskapsakademin och Skolverket erbjuder i Skåne (Lund) den 7 april på temat "Livets ursprung och evolution"

Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket samarbetar för att inspirera lärare att göra undervisningen mer spännande. Under våren 2015 arrangeras sju inspirationsdagar under olika teman för gymnasielärare och lärare i grundskolans högre årskurser.

På inspirationsdagen i Skåne den 7 april får du som lärare i naturvetenskap och teknik chansen att möta några av Sveriges främsta forskare och ta del av det som händer inom forskningen.

Program för dagen: Livets ursprung – program VT 2015

Presentation av tema: Livets ursprung – temabeskrivning VT 2015

Publicerad:

Skriv en kommentar