Information om Dyslexiöverenskommelsen

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommun och landsting har arbetat fram en revidering av Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi

För att överenskommelsen ska implementeras i berörda verksamheter arrangerades ett informationstillfälle där denna redovisades och där deltagarna planerade för hur man fortlöpande ska arbeta med samverkan och tillämpning.

För mer information angående Dyslexiöverenskommelsen kan ni kontakta Nils Pihlsgård på 0728 – 85 48 34 och nils.pihlsgard@kfsk.se

 

Publicerad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård

Skriv en kommentar