Information från FoU Skola inför läsåret 2018-2019

Läsåret 2018-2019 händer det mycket intressant i Skånes gemensamma plattform för skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – FoU Skola. Här kommer ett axplock! För närmare information, se FoU Skolas hemsida där man även kan leta sig vidare till anmälningslänkar för olika evenemang.

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund (23 oktober & 28 november)

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Tid och teman för höstens seminarier är:

  • 2018-10-23 kl. 10.15-12.30 Utmaningar med evidens och forskningsanvändning i skolan – Skolforskningsinstitutet besöker Ledarskap på vetenskaplig grund. Ladda ner inbjudan här.
  • 2018-11-28 kl. 10.15-12.30 Demokratiuppdragets utmaningar och skolans värdegrund. Gästande forskare är Fredrik Alvén och Christian Fernandez. Ladda ner inbjudan här.

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne (deadline bidrag 1 november)

Nu planeras nästa skolutvecklingskonferens, lördagen den 19 mars 2019 på Hässleholms Tekniska Gymnasium.

Vi uppmanar alla skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare att skicka in bidrag (500 ord) för presentation på konferensen – senast den 1 november. Se vidare kfsk.se/skolutvecklingskonferensen

Det finns numera en FILM där jag och Maria Brännström från VIS på fyra minuter beskriver allt man behöver veta om varför den här konferensen finns och hur den skiljer sig från alla andra. Se den – och sprid – gärna!

Konferensen söker lic- och doktorsutbildade granskare och skrivstödjare! Vill du på en liten del av din tid ingå i den här gemensamma regionala arenan för skolutveckling eller känner som du kan tipsa? Information om att bli granskare!

Publikationer
Att dela erfarenhet -en syntes av utvecklingsartiklarna på Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 finns nu publicerad och innehåller nio mycket intressanta artiklar skrivna av lärare och skolledare kring hur de arbetat med skolutveckling med hjälp av olika undersökande arbetssätt.

FoU Skolas rektorsnätverk och Utvecklingsgrupper inom ramen för FoU Skola
Både rektorsnätverket och utvecklingsgrupperna har slut på platser läsåret 2018-2019, men håll ögonen öppna inför nästa nätverksstart!

På gång i regionen
FoU Skola har en sida med tips om konferenser och fortbildningar i regionen som vi på ett eller annat sätt är involverade i. Bland annat tipsar vi om en konferens i Malmö om nyanländas lärande, ämnesfortbildning på novemberlovet på Lunds universitet/Vattenhallen, seminarier i Högskolans Kristianstad samverkansplattform, forskning/praktikkonferenser så som ResearchED i Malmö den 22 september och Malmö universitets firande av universitetsstatusen med spännande föreläsningar under rubriken ”I huvudet på en professor”.

FoU-samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten
Det finns en helt ny en sida under FoU Skola ”FoU-samverkan med lärosäten” som beskriver forskning-praktiksamverkan med lärosätena i regionen. Där kan man även läsa om relevanta magister/masterutbildningar runt om i landet. Hoppas sidan blir till nytta!

Inlägg på FoU-bloggen och FoU Skola i sociala medier
Läs FoU Skolas egna och en del gästinlägg på FoU-bloggen – som också går att prenumerera på! FoU Skola finns också på Facebook och på Twitter.

Tack för mig

Under nästan tre och ett halvt års tid har jag lett verksamheten i FoU Skola på Kommunförbundet Skåne. Det har varit en fantastiskt lärorik och spännande tid. Nu är det dags för en ny person att träda in i den här rollen, och förhoppningsvis vet vi inom kort vem det blir. Själv kommer jag att fortsätta till Malmö universitet där jag ska arbeta med lärarutbildningens samverkan med det omgivande samhället.

Jag vill tacka alla er som jag mött genom FoU Skola för de många spännande samtal och utmanande frågor som uppstått under vägen – tack vare er har jag, mina kollegor på Kommunförbundet Skåne och FoU Skolas styrgrupp kunnat utveckla den här verksamheten till det den är idag. Jag önskar min efterträdare och er alla varmt lycka till med allt ni gör för att den uppväxande generationen ska få den bästa möjliga skolgång och utbildning.

Vänliga hälsningar
Margareta

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar