Inbjudan till workshop i Göteborg angående ensamkommande flyktingbarn

Visste ni att det finns ett material för boendepersonal eller socialsekreterare som jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt. Göteborgsregionens kommunalförbund bjuder nu in till en nationell tvådagars workshop om att arbeta med "Hitta rätt" 19-20 januari 2016.

Under dagarna kommer ni att få kunskap om, samt utbildning och metodstöd i, arbetet med materialet. Dessa två dagar innebär ”verkstad”. Allt för att ni ska få de verktyg som behövs för att kunna informera, utbilda och arbeta med materialet på hemmaplan. Under dagarna lanseras också en webbutbildning om Hitta rätt som är gjord för boendepersonal och socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar.

Hämta inbjudan här

Hitta rätt är ett material som är framtaget till ungdomar som kommit ensamma till Sverige. Tanken är att det ska användas av boendepersonal och socialsekreterare tillsammans med ungdomen. Hitta rätt handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. Men Hitta rätt är inte bara ett material. Det är ett förhållningssätt som bygger på aktivt lärande och som gör ungdomarna delaktiga och hjälper dem i sin utveckling mot ett självständigt liv. Det togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration. Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och det finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända www.informationsverige.se.

Publicerad:

Skriv en kommentar